Speciál: Podnikatelský plán startupu 01 – Abstrakt, úvod a obsah diplomové práce

Posted by
|

Následující kapitola: Speciál: Podnikatelský plán startupu 02 – Startupy a faktory jejich úspěchu

Tato speciální série článků o Podnikatelském plánu internetového startupu a jeho realizaci vznikla jako diplomová práce, kterou jsem psal v roce 2013. Týká se startupu SportCentral. Postupně tady vydám všechny kapitoly z napsané práce a na závěr přidám celou práci ke stažení. Diplomová práce vysvětluje, co to jsou startupy, jakým způsobem je lze řídit a na konkrétním startupu ukazuje tvorbu podnikatelského plánu / modelu.

Abstrakt

STERLY, R. Podnikatelský plán internetového startupu a jeho realizace. Diplomová práce. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 100 s., 2013

Klíčová slova: startup, podnikatelský plán, podnikatelský model, internetová aplikace, SportCentral, investice, lean startup, lean canvas, elevator pitch

Předložená práce je zaměřena na fungování startupů s důrazem na internetové startupy a jejich podnikatelský model. V teoretické části se definují základní pojmy a vysvětluje se, jaká jsou specifika startupů oproti tradičnímu pojetí firem, jaké metodiky se používají pro jejich řízení a k jakým změnám dochází v této oblasti v posledních letech. Praktická část obsahuje souhrn prací na internetovém startupu SportCentral, jehož zakladatelem je autor této práce. Následují základní informace o projektu prostřednictvím tzv. elevator pitche. V další kapitole se autor věnuje tvorbě podnikatelského modelu SportCentralu pomocí metodiky Lean Startup a nástroje Lean Canvas. Následně je představen tým, který na startupu pracuje, a jsou nastíněny další kroky, které budou na SportCentralu realizovány. Závěr shrnuje práci jako celek a diskutuje její přínosy.

Úvod

Překotný rozvoj nových technologií v oblasti osobních počítačů a mobilních zařízení nabývá na intenzitě. Vznikají zcela nová zařízení, jako jsou například tablety, chytré hodinky nebo telefony, i způsoby jejich využití. S vývojem hardwaru jde ruku v ruce vývoj softwaru pro tyto produkty. Milion různých aplikací pro mobilní zařízení, to bylo před patnácti lety něco zcela nepředstavitelného. Dnes už realita v Apple Store nebo Google Play. Stejně tak 2,5 miliardy lidí připojených k internetu nebo tisíce rychle rostoucích společností vytvářejících pracovní místa v těchto nových sektorech ekonomiky. Tyto technologie rovněž umožňují neustálý růst efektivity v ostatních odvětvích, ať už je to robotizace nebo automatizace některých činností, a zvyšování ekonomického výstupu národních ekonomik. Nové technologie jsou tak důležité nejen pro samotné podnikatele, investory nebo zaměstnance v těchto odvětvích, ale i vlády jednotlivých zemí světa. S tím souvisí i podpora vědy a výzkumu, nových podnikatelských projektů nebo vytváření ekosystémů začínajících firem.

S technologickým pokrokem nastávají i další změny v osobních životech lidí. Mění se způsoby trávení volného času, komunikace mezi lidmi nebo také rychlost, jakou se šíří informace a myšlenky. Druhou stranou mince je pak ale i to, že lidé tráví stále více svého času u nejnovějších technologických výdobytků a méně se pak věnují osobním vztahům, rodině, četbě nebo pohybu. Je to ale právě zdravý životní styl, kterému se v poslední době začíná dostávat více pozornosti. S bohatnutím společnosti si lidé mohou dovolit vybírat lepší potraviny a stravovat se zdravěji. Zvyšuje se také zájem o sportovní aktivity a wellness, které jsou často podporovány i státem. Se sportem také souvisí péče o vlastní zevnějšek a dobrý vzhled je pro mnohé společenskou nutností.

Informační technologie a sport, na první pohled dvě odlišné věci, to jsou hlavní stavební kameny internetového projektu SportCentral. Když v roce 2010 autor této diplomové práce hledal místo, kam by si šel s kamarádem zasportovat, ke svému překvapení zjistil, jak obtížné to na internetu může být. Napadlo jej tedy, že by bylo dobré, kdyby existovalo místo se všemi sportovními zařízeními v České republice pohromadě. Když se touto myšlenkou zabýval hlouběji, začaly se vynořovat další nápady, co všechno by se dalo na internetu kolem sportování zlepšit – najít si na sportování přátele, zorganizovat si sportovní tým, nebo se jen jednoduše jedním kliknutím zarezervovat. Všechny tyto činnosti spolu souvisí a měly by se řešit společně. A tím vznikla touha vytvořit internetový portál pro rekreační sportování, který se bude zabývat problémy sportovců a stane se jejich nepostradatelným pomocníkem.

Cíle práce

Cílem této práce je analyzovat způsoby, jakými lze naplánovat a realizovat vznik nové internetové společnosti. Jsou tyto postupy odlišné od řízení zavedené organizace? Čemu by se měl podnikatel věnovat v začátcích svého podnikaní, co je důležité a co není? Existuje způsob, kterým mohou startupy zvýšit šance na svůj úspěch? A lze tyto plány využít při snaze získat pro svoji začínající společnost financování?

V teoretické části práce budou definovány pojmy jako jsou startup, podnikatelský plán nebo podnikatelský model. Bude analyzováno, jakým způsobem lze zvýšit šance podnikatelského projektu na úspěch a jak k této problematice přistupují autoři odborné literatury.

Tyto teoretické poznatky budou více než jeden rok aplikovány v praxi, testovány a poslouží k tomu, aby byl postupně vyvíjen podnikatelský plán internetového startupu SportCentral. V práci bude zmíněno, jaké činnosti byly na startupu prováděny a jakých výsledků se dosáhlo.

V praktické části se pak dále v realitě ověřené postupy použijí k vytvoření podnikatelského modelu pro SportCentral s cílem sloužit dvěma skupinám – jeho zakladatelům pro další směřování startupu a potenciálním investorům jako součást žádosti o investici.

Obsah diplomové práce

Níže uvádím celý obsah diplomové práce. Při postupném přidávání článků z něj budu na tyto články odkazovat.

 • 1        Startup a podnikatelský plán – teoretická část
  • 1.1        Startupy
   • 1.1.1        Internetový startup
   • 1.1.2        Klíčové faktory úspěchu startupů
  • 1.2        Podnikatelský plán
   • 1.2.1        Plánování
   • 1.2.2        Podnikatelský plán a podnikatelský model
   • 1.2.3        Business Model Canvas
  • 1.3        Dokumenty pro investory
 • 2        Představení startupu SportCentral – Elevator pitch
  • 2.1        Elevator pitch SportCentralu – verze 1
  • 2.2        Elevator pitch SportCentralu – verze 2
   • 2.2.1        Okomentovaný elevator pitch SportCentralu – verze 2
 • 3        Práce realizovaná na SportCentralu za poslední rok
 • 4        Podnikatelský model SportCentral
  • 4.1        Pro koho je tento podnikatelský plán/model
  • 4.2        Zákazník / uživatel
  • 4.3        Business model pro segment sportovních zařízení
   • 4.3.1        Zákaznické segmenty
   • 4.3.2        Problémy sportovních zařízení
   • 4.3.3        Hodnota pro zákazníka
   • 4.3.4        Řešení
   • 4.3.5        Marketingová strategie
   • 4.3.6        Zdroje příjmů
   • 4.3.7        Náklady
   • 4.3.8        Klíčové metriky
   • 4.3.9        Neférová výhoda
  • 4.4        Business model pro segment sportovci
   • 4.4.1        Zákaznické segmenty
   • 4.4.2        Problémy sportovců
   • 4.4.3        Hodnota pro zákazníka
   • 4.4.4        Řešení
   • 4.4.5        Marketingová strategie
   • 4.4.6        Zdroje příjmů
   • 4.4.7        Náklady
   • 4.4.8        Klíčové metriky
   • 4.4.9        Neférová výhoda
  • 4.5        Business model pro segment sportovní týmy
   • 4.5.1        Zákaznické segmenty
   • 4.5.2        Problémy sportovních týmů
   • 4.5.3        Hodnota pro zákazníka
   • 4.5.4        Řešení
   • 4.5.5        Marketingová strategie
   • 4.5.6        Zdroje příjmů
   • 4.5.7        Náklady
   • 4.5.8        Klíčové metriky
   • 4.5.9        Neférová výhoda
  • 4.6        Marketingová strategie pro všechny segmenty
   • 4.6.1        Strategie vstupu na nový trh
   • 4.6.2        Strategie prodeje
   • 4.6.3        Další možnosti šíření povědomí o SportCentralu
  • 4.7        Náklady pro všechny segmenty
   • 4.7.1        Vývoj aplikace
   • 4.7.2        Prodej a marketing
   • 4.7.3        Ostatní náklady
  • 4.8        Výnosy pro všechny segmenty
   • 4.8.1        Výnosy z produktů pro sportoviště
   • 4.8.2        Výnosy z reklamy
 • 5        Finanční plán
  • 5.1        Hledaná investice
 • 6        Představení týmu
  • 6.1        Roman Sterly
  • 6.2        Tomáš Holub
  • 6.3        Luboš Král
  • 6.4        Další zaměstnanci
 • 7        Časový plán realizace
 • 8        Akční kroky na nejbližší dobu
 • 9        Závěr
 • 10     Seznam obrázků
 • 11     Seznam tabulek
 • 12     Seznam zkratek
 • 13     Seznam použité literatury
 • 14     Seznam příloh


 

 

Dělám takový pokus…

Byl pro tebe tento článek zajímavý? Chtěl/a bys mi věnovat 1 minutu času jako poděkování? Stačí zajít na můj LinkedIN profil a potvrdit mi dovednosti (endorsment) pro: startupy, business strategy, team leadership (toto je odkaz pro přihlášené). Případně další, které uznáš za vhodné. Můžeš si mě také přidat mezi kontakty. Děkuji!


Následující kapitola: Speciál: Podnikatelský plán startupu 02 – Startupy a faktory jejich úspěchu

Comments

Add a comment

*

 1. Speciál: Podnikatelský plán startupu 02 – Startupy a faktory jejich úspěchu – StartupHelp.cz05-18-13
 2. 01 – Seznam témat o SportCentral.cz | StartupHelp.cz02-26-14

Pokud ti článek pomohl, není nic lepšího, než pomoci i dalším :-)


 

Co je StartupHelp

StartupHelp je pomocník pro ty, kteří chtějí začít podnikat nebo už vlastní firmu mají. Otevřeně popisuje, jak vznikaly startupy SportCentral a GMCHelper. Jsou tady zveřejněné interní informace v původní podobě – chyby i úspěchy. StartupHelp je otevřený i dalším lidem, kterým se tato myšlenka líbí a chtěli by psát o svém podnikání nebo nápadech. Přidejte se.

Máte startup?

Pokud máte vlastní startup a chtěli byste o něm psát na StartupHelp, napište na roman@startuphelp.cz.
Jsme na: Twitteru a Facebooku