Speciál: Podnikatelský plán startupu 14 – Tým, časový plán, závěr

Posted by
|

Předchozí kapitola: Speciál: Podnikatelský plán startupu 13 – Finanční plán – spojení výnosů a nákladů

Obsah této kapitoly

6        Představení týmu

6.1        Roman Sterly

6.2        Tomáš Holub

6.3        Luboš Král

6.4        Další zaměstnanci

7        Časový plán realizace

8        Akční kroky na nejbližší dobu

9        Závěr

6      Představení týmu

6.1    Roman Sterly

Roman Sterly je zakladatelem a původním autorem myšlenky vytvořit SportCentral. Funguje jako výkonný ředitel, má na starosti strategii, customer development a návrh produktu, najímá zaměstnance. Také určuje směr v oblasti marketingu a vede celý tým.

Před SportCentralem pracoval v různých softwarových společnostech nebo startupech. Příkladem může být Socialbakers.com, firma, která patří mezi lídry na trhu v oblasti analýzy sociálních médií. V minulosti také vytvořil vlastní podnikatelský projekt GMCHelper.com, který úspěšně monetizoval a má zákazníky z 20 zemí. Za GMCHelper.com získal Internet Effectivness Award 2012.

Kromě toho se zúčastnil největší světové soutěže v oblasti strategického řízení firem, zvítězil v českém finále a svůj tým dovedl na 3. místo na světě. Později některé týmy z jiných zemí koučoval a 3 z nich dokonce dovedl mezi 8 nejlepších týmů světa.

Mezi jeho koníčky mimo jiné patří sporty všeho druhu, individuální i týmové, hraje futsal za jeden z plzeňských týmů.

6.2    Tomáš Holub

Tomáš Holub zajistil první kolo financování SportCentralu a zároveň potřebnou infrastrukturu pro jeho chod (kanceláře, vybavení). Pomohl také nastavit procesy při vývoji softwaru (metodika Scrum). V současnosti je v pozici investora a mentora.

Tomáš Holub je zkušený manažer a majitel společnosti Syntactic Sugar, která vyvíjí software na zakázku. Své klienty má v České republice a v USA a v posledních 6 letech úspěšně dokončil desítky projektů v různých technologiích, rozsahu a odvětví. V minulosti také pracoval jako programátor a projektový manažer.

Tomáš s Romanem spolu pracovali od roku 2008, kdy Roman nastoupil do Tomášovy společnosti na pozici obchodníka, později zastával i jiné manažerské funkce. Společně získali několik zakázek na vývoj software.

Ve volném čase si Tomáš rád zahraje squash v rámci organizované Vaší Ligy.

6.3    Luboš Král

Luboš spoluzakládal SportCentral a má v něm na starosti design samotného webu a návrh marketingových podkladů. V minulosti působil jako designér na volné noze a navrhl stovky malých i velkých webů. V současnosti částečně pracuje v Socialbakers.com.

6.4    Další zaměstnanci

V současné době pracuje na SportCentralu dalších 6 lidí, z nichž někteří na částečný úvazek. 4 z nich jsou programátoři, 1 kodér a 1 scrum master (pomáhá programátorům zajišťovat hladný vývoj) ve spojení s testerem. Dříve měl SportCentral i zaměstnance na plnění databáze sportovišť nebo marketing, ale podle svých potřeb flexibilně mění složení týmu tak, aby odpovídalo aktuálním potřebám.

7      Časový plán realizace

Práce na SportCentralu jsou nyní zajištěny jak z finanční tak z personální stránky pro následujících 6 měsíců. Během této doby by měla být získána investice pro další rozvoj. Následující diagram ilustruje posloupnost a souběh jednotlivých činností.

Obrázek 19: Časový plán realizace SportCentralu

Časový plán realizace projektu

Časový plán realizace projektu

Zdroj: Vlastní zpracování, 2013

Časový plán realizace je patrný už z kapitoly zabývající se náklady. Většina nákladů startupu souvisí s jeho zaměstnanci. Z najímání jednotlivých pracovníků je patrné, které činnosti budou prováděny a jak budou postupně urychlovány nebo naopak snižovány.

Současně s vývojem, marketingem a prodejem bude průběžně prováděn customer development tak, aby byla neustále upřesňována představa o podnikatelském modelu SportCentralu a ke konci financování z investice byl startup připraven na přechod k plnění plánu a škálování, tj. na klasickou firmu.

S vyčerpáním získané investice, která by měla být na zhruba 18 měsíců, se předpokládá, že bude zahájeno další jednání o budoucím financování. Ačkoli by měl být SportCentral v této fázi finančně soběstačný, bude potřeba znovu urychlit jeho vývoj tak, aby zůstal před konkurencí a dále byla zvyšována hodnota pro majitele i investory.

8      Akční kroky na nejbližší dobu

V následujících měsících bude SportCentral pokračovat ve vývoji produktu po funkční stránce. Zároveň bude probíhat další kolo strukturovaných rozhovorů s majiteli sportovních zařízení a to jak v České republice, tak na americkém trhu. Cílem bude zjistit odlišnosti mezi těmito trhy a zajistit připravenost pro rozšíření do zahraničí.

Rovněž začne nabízení placených produktů sportovním zařízením, které byly dokončeny v dubnu 2013 – online prodej vstupenek a slevových akcí. Tím by měly začít do společnosti plynout další příjmy, zvýšit se atraktivita pro potenciální investory, a zakladatelé by měli získat další znalosti pro budoucí vývoj placených produktů. Dojde také k propagaci nových funkcí pro sportovní týmy v oblasti jejich organizace s cílem zvýšit návštěvnost webu a míru vracení se uživatelů.

Zhruba po 3 měsících budou na základě získaných znalostí aktualizovány podklady pro investory obsažené v této diplomové práci. Poté se začne s aktivním oslovováním investorů s cílem zajistit si budoucí financování.

9      Závěr

V této diplomové práci byly vysvětleny pojmy, jako jsou startup, podnikatelský plán a model, a nastíněny principy metodiky Lean Startup, která ve světě nabývá na popularitě.

Tyto teoretické znalosti byly více než rok aplikovány v praxi na internetovém startupu SportCentral, který v průběhu psaní této diplomové práce vznikl prakticky od nuly. Na SportCentral získal autor této práce investici v hodnotě 1 milion korun a řídil jeho vývoj s pomocí týmu několika dalších lidí. Na projektu bylo celkem odpracováno na 10000 hodin, z toho 2500 hodin autora diplomové práce. Během této doby se SportCentral.cz stal největší databází sportovních zařízení v České republice, kterou každý měsíc používají desítky tisíc lidí. V současnosti SportCentral vyvíjí placené produkty a snaží se získat placené zákazníky. Startup má podle autora poměrně dobrou šanci zajistit si další investici, která by měla být řádově vyšší. Naznačuje to i nedávno projevený zájem několika zájemců z řad investorů.

V průběhu realizace tohoto startupu se ukázalo, že některé tradiční postupy v řízení firem nejsou pro nově vznikající projekty vhodné. Startupy fungují v prostředí velmi vysoké nejistoty a klíčem k jejich úspěchu je naučit se, co funguje, dříve než jim dojdou zdroje. Na základě těchto poznatků vznikl místo podnikatelského plánu podnikatelský model, který je flexibilnější ve stále se měnící situaci startupu. Pomocí něj lze komunikovat myšlenky, které za startupem stojí, napříč organizací i ve vztahu k investorům.

V další části byl podnikatelský model SportCentralu rozebrán do detailů pomocí metodiky Lean Canvas. Model je sestaven odděleně pro cílové skupiny sportovců, týmů a sportovišť. Pro každou skupinu jsou vysvětleny jejich charakteristiky, problémy, jaká v této oblasti existuje konkurence a jaké je navržené řešení. Z tohoto řešení vyplývají příjmy, které bude startup generovat, a náklady na jeho vytvoření. Z předpokládaných nákladů vyplývá, o jakou investici bude SportCentral v budoucnu usilovat.

Výstupy z této diplomové práce jsou použitelné pro získání investice i pro potřeby řízení startupu. Nabyté praktické zkušenosti mohou být využity v budoucnu i v jiných typech podnikání a celkově autora práce v jeho profesním životě obohatily. Popsané postupy lze využít i dalšími začínajícími podnikateli v jejich vlastních startupech. Autor práce také předpokládá, že bude na SportCentralu pracovat i nadále, a doufá, že se mu podaří jej proměnit v úspěšnou společnost s mezinárodním dosahem.


 

 

Dělám takový pokus…

Byl pro tebe tento článek zajímavý? Chtěl/a bys mi věnovat 1 minutu času jako poděkování? Stačí zajít na můj LinkedIN profil a potvrdit mi dovednosti (endorsment) pro: startupy, business strategy, team leadership (toto je odkaz pro přihlášené). Případně další, které uznáš za vhodné. Můžeš si mě také přidat mezi kontakty. Děkuji!

 

Comments

  1. Jarmila

    4.2.2014

    Výborná práce, moc oceňuji uvedené informace, děkuji.

Add a comment

*

  1. Seznam témat o startupu SportCentral | StartupHelp.cz02-26-14

Pokud ti článek pomohl, není nic lepšího, než pomoci i dalším :-)


 

Co je StartupHelp

StartupHelp je pomocník pro ty, kteří chtějí začít podnikat nebo už vlastní firmu mají. Otevřeně popisuje, jak vznikaly startupy SportCentral a GMCHelper. Jsou tady zveřejněné interní informace v původní podobě – chyby i úspěchy. StartupHelp je otevřený i dalším lidem, kterým se tato myšlenka líbí a chtěli by psát o svém podnikání nebo nápadech. Přidejte se.

Máte startup?

Pokud máte vlastní startup a chtěli byste o něm psát na StartupHelp, napište na roman@startuphelp.cz.
Jsme na: Twitteru a Facebooku