Speciál: Podnikatelský plán startupu 05 – Realizovaná práce na SportCentralu

Posted by
|

Předchozí kapitola: Speciál: Podnikatelský plán startupu 04 – Elevator Pitch

Obsah této kapitoly

3        Práce realizovaná na SportCentralu za poslední rok

3      Práce realizovaná na SportCentralu za poslední rok

V tento okamžik je vhodné uvést, že startup SportCentral začal být realizován v lednu 2012, tedy v době, kdy byla tato diplomová práce již zadána. Všechny získané poznatky jsou tak v této práci plně využity a na jejich základě bude v následujících kapitolách sestaven podnikatelský model. Skutečná realizace projektu byla nejen záměrem při výběru diplomové práce, ale i nezbytnou součástí k získání znalostí pro úspěšné sestavení podnikatelského modelu a praktickému vyzkoušení aplikace výše uvedených postupů.

Začátkem roku 2012 získal autor této práce po prezentaci a předložení počátečního podnikatelského plánu investici od Ing. Tomáše Holuba, majitele úspěšné plzeňské softwarové společnosti Syntactic Sugar s.r.o., ve výši 550.000 Kč. Autor této diplomové práce a zakladatel, Roman Sterly, investoval 55.000 Kč a zavázal se k práci v rozsahu plného úvazku bez nároku na mzdu.

Ihned po získání investice se začalo s náborem zaměstnanců a byla obsazena místa 4 programátorů, z nichž někteří byli zaměstnáni na částečný úvazek. Během jara 2012 do realizačního týmu přibyli 2 zaměstnanci na marketing. Náplní jejich práce byla zejména optimalizace webu SportCentral.cz pro vyhledávače a další propagace.

První verze webových stránek SportCentralu se spustila na konci května 2012 a obsahovala katalog sportovních zařízení včetně všech dalších potřebných funkcí (registrace a profily uživatelů, registrace a úpravy sportovních zařízení, jejich vyhledávání, apod.). Cílem bylo validovat existenci jednoho z hlavních problémů u cílové skupiny sportovců – potřebu vyhledávat sportovní zařízení na internetu.

Strategií společnosti bylo co nejrychleji naplnit databázi daty o sportovních zařízeních v České republice, aby měl celý projekt pro návštěvníky webu smysl. Za tímto účelem byli najati brigádníci, kteří databázi ručně plnili z veřejně přístupných zdrojů – z webových stránek sportovních zařízení. Jednalo se zejména o kontakty a otevírací doby. Během léta 2012 bylo přidáno zhruba 5000 sportovních zařízení. Z provedené práce byly získány poznatky o její náročnosti, které jsou využitelné zejména při vstupu na nové trhy.

Ruku v ruce s plněním databáze šly další snahy o ukázání portálu veřejnosti. V průběhu srpna na SportCentral.cz proběhla anketa Sport roku 2012, jejímž cílem bylo zjistit sportovní návyky obyvatel České republiky. Během tohoto výzkumu probíhala doprovodná soutěž, do které vložili partneři věcné ceny a sportoviště poukazy na sportování. Celková hodnota cen dosáhla téměř půl milionu Kč. Smyslem této činnosti bylo zjistit, jaké aktivity může SportCentral udělat pro získání uživatelů, jací mohou být klíčoví partneři portálu a jaké jsou schopnosti vytěžit z daných aktivit přínosy pro projekt. Tato aktivita SportCentralu přinesla zmínky v celostátních médiích a bezmála 40000 návštěvníků na web SportCentral.cz. Zároveň došlo ke zvýšení znalostí zakladatelů SportCentralu o tom, jaké jsou nejpopulárnější sporty a jaké další problémy sportovce trápí, a byly navázány důležité kontakty s potenciálními partnery.

Během podzimu probíhal další vývoj po funkční stránce – byly přidány sportovní týmy a vylepšeny stávající funkce. Podle metodiky Lean Startup se také začalo s aktivním testováním hypotéz u všech 3 cílových skupin – sportovci, týmy, sportoviště. Byly sjednány osobní schůzky s 10 zástupci z každé cílové skupiny, se kterými byl proveden strukturovaný rozhovor, který se týkal jejich problémů v oblasti sportu (u sportovců a týmů) a zvyšování finanční výkonnosti jejich podnikaní (u sportovních zařízení). Zjištěné poznatky byly využity k naplánování další práce na vývoji startupu.

V průběhu ledna 2013 se zakladatelé startupu domluvili na další dodatečné investici od Ing. Tomáše Holuba ve výši 400.000 Kč při zachování původních podílů.

Začátkem roku 2013 se začalo pracovat na placených funkcích (slevové akce, prodej vstupenek online) a vytvořily se funkce pro organizaci sportovních událostí. V této době také začaly z projektu plynout první příjmy z reklamy, byť je jejich výše vzhledem k investované částce zanedbatelná.

Po dobu své existence se na SportCentralu odpracovalo zhruba 10000 hodin práce, což při realizaci 16 měsíců odpovídá 4 zaměstnancům na plný úvazek při standardní délce pracovní doby. SportCentral také vedl několik odborných stáží pro studenty Západočeské univerzity.

Při jednáních o investici byly na začátku roku 2012 stanoveny 2 základní metriky úspěšnosti – počet návštěv webu a počet platících zákazníků. Z původních plánů a cílů se podařilo dosáhnout požadované návštěvnosti, dokonce ji i překonat. Na následujícím grafu je vidět návštěvnost webu SportCentral.cz za celou dobu existence.

Obrázek 5: Návštěvnost SportCentral.cz (květen 2012 – duben 2013)

Návštěvnost sportovního webu SportCentral

Návštěvnost sportovního webu SportCentral

 

Zdroj: Google Analytics, vlastní zpracování, 2013

Ve sledovaném období navštívilo portál 332611 různých lidí, někteří opakovaně. Za celou dobu bylo zobrazeno více než 1,5 milionu stránek. Z interního měření lze rovněž zjistit, že sportovní zařízení získala od SportCentralu bezplatně přes 78000 přístupů na jejich stránky díky odkazům na webu SportCentral.cz. Tímto byla zvalidována hypotéza o potřebě rekreačních sportovců najít si místo na sportování.

Druhý cíl, získání platících zákazníků, splněn nebyl. Jeho nesplnění souvisí s nesprávnými odhady na náročnost naprogramování určitých funkcí a rozhodnutím vedení projektu soustředit se na jiné oblasti – např. zvyšování návštěvnosti a uživatelské základny. Tím, že probíhal vývoj aplikace, se zakladatelé i samotní programátoři naučili lépe odhadovat časovou náročnost práce.


 

 

Dělám takový pokus…

Byl pro tebe tento článek zajímavý? Chtěl/a bys mi věnovat 1 minutu času jako poděkování? Stačí zajít na můj LinkedIN profil a potvrdit mi dovednosti (endorsment) pro: startupy, business strategy, team leadership (toto je odkaz pro přihlášené). Případně další, které uznáš za vhodné. Můžeš si mě také přidat mezi kontakty. Děkuji!

 

Předchozí kapitola: Speciál: Podnikatelský plán startupu 04 – Elevator Pitch

Comments

Add a comment

*

  1. Speciál: Podnikatelský plán startupu 06 – Podnikatelský model SportCentral – úvod – StartupHelp.cz06-08-13
  2. Speciál: Podnikatelský plán startupu 01 – Abstrakt, úvod a obsah diplomové práce – StartupHelp.cz06-17-13
  3. 01 – Seznam témat o SportCentral.cz | StartupHelp.cz02-26-14

Pokud ti článek pomohl, není nic lepšího, než pomoci i dalším :-)


 

Co je StartupHelp

StartupHelp je pomocník pro ty, kteří chtějí začít podnikat nebo už vlastní firmu mají. Otevřeně popisuje, jak vznikaly startupy SportCentral a GMCHelper. Jsou tady zveřejněné interní informace v původní podobě – chyby i úspěchy. StartupHelp je otevřený i dalším lidem, kterým se tato myšlenka líbí a chtěli by psát o svém podnikání nebo nápadech. Přidejte se.

Máte startup?

Pokud máte vlastní startup a chtěli byste o něm psát na StartupHelp, napište na roman@startuphelp.cz.
Jsme na: Twitteru a Facebooku