Akcelerátory, inkubátory a coworking

Chefstarter

chefstarter

Typ: startup inkubátor pro food startupy

Sídlo: Husitská 56, 13000 Praha 3, ČR

Lokace: Praha

Oblasti působení: gastronomie

Stručný popis: Inkubátor pro food startupy a projekt školy vaření Chefparade, který pomáhá začínajícím podnikatelům v oblasti gastronomie. Hlásit se můžete do Food Startup Academy. Jde o vzdělávací program pro všechny, kteří chtějí rozjet vlastní food byznys a je první svého druhu v České republice. Akademie startuje 2. dubna a v podobě celodenních sobotních kurzů bude trvat 2 měsíce. Její součástí bude i druhý ročník konference START it!

Kontaktní email: info@chefstarter.cz

Website: chefstarter.cz


BIC Plzeň

BIC Plzeň

Typ: startup inkubátor

Sídlo: Riegrova 1, 301 00 Plzeň, ČR

Lokace: Plzeň

Oblasti působení: technologicky zaměřené firmy

Stručný popis: Služby BIC Plzeň jsou určeny především malým a středním podnikům a zahrnují například podporu zakládání nových technologicky zaměřených firem, asistenci při rozvoji již existujících firem, pomoc při vyhledávání a získávání finančních zdrojů pro rozvojové projekty, zapojování firem do národních i evropských programů, podporu při zavádění inovací ve firmách a při nalézání vhodných partnerů pro vývojovou, výrobní i obchodní spolupráci, nabídku prostor pro inovační podnikání včetně komplexu navazujících služeb, informační a poradenské služby pro podnikání v EU.

Počet poskytnutých investic (k dnešnímu dni): neposkytuje

Kontaktní email: bic@bic.cz

Website: bic.cz


BIC Ostrava

BIC Ostrava

Typ: startup inkubátor

Sídlo: Ruská 83/24, 703 00 Ostrava, ČR

Lokace: Ostrava

Oblasti působení: ICT, výzkum a vývoj, moderní technologie

Stručný popis: Podnikatelské inovační centrum Ostrava poskytuje zejména pracovní prostory a komplexní servis v oblasti transferu technologií, inovací, investičních projektů, projektového řízení a výzkumu a vývoje.

Počet poskytnutých investic (k dnešnímu dni): 

Kontaktní email: bicova@bicova.cz

Website: http://www.bicova.cz/

Vybrané nejúspěšnější projekty: programy PARK a OPPP – PROSPERITA MPO 1998-2007, program IMPULS MPO 2007-2009


CzechAccelerator

CzechAccelerator

Typ: startup akcelerátor

Sídlo: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, ČR (sídlo CzechInvest)

Lokace: Praha + 13 regionálních poboček (CzechInvest)

Oblasti působení: ICT, biotechnologie, life sciences, přesné strojírenství, nanotechnologie, zdravotnická technika, čisté technologie

Stručný popis: CzechAccelerator je projekt organizovaný agenturou CzechInvest s cílem pomáhat inovativním firmám získat zkušenosti s podnikáním na vyspělých zahraničních trzích prostřednictvím poskytování poradenských služeb od zahraničních mentorů. Firmy mohou čerpat příspěvek na poradenské a právní služby.

Počet poskytnutých investic (k dnešnímu dni): neposkytuje

Kontaktní email: accelerator@czechinvest.org

Website: czechaccelerator.cz

Vybrané nejúspěšnější projekty: Ki-Wi Digital, ImageMetry, Idea RS


ICPI – Inovační centrum a podnikatelský inkubátor

ICPI

Typ: startup inkubátor

Sídlo: Klečákova 347/5, 190 00 Praha

Lokace: Praha

Oblasti působení: ICT, obnovitelné zdroje, inovační služby, komunální aktivity

Stručný popis: Hlavním cílem projektu bylo vytvoření zázemí pro umístění a podporu podnikatelských aktivit až 50 nových i již existujících malých inovačních firem, orientovaných prioritně na oblasti obnovitelných zdrojů energie, informačních technologií a na inovace služeb podporujících průmyslové a komunální aktivity.

Počet poskytnutých investic (k dnešnímu dni): neposkytuje

Kontaktní email: info@icpi.cz

Website: icpi.cz

Vybrané nejúspěšnější projekty: Software Point, Media Solutions, IT Lab, Gesto Computers, AURA, VIV Networks, Astanet, Delfin Travel, HQH System


InovaCentrum ČVUT – InovaJET

InovaJET ČVUT

Typ: startup inkubátor

Sídlo: Bílá 2571/6, 160 00 Praha

Lokace: Praha

Oblasti působení: různé

Stručný popis: Podnikatelský inkubátor ČVUT InovaJET, který je součástí InovaCentrumu, je otevřen všem studentům nebo vědeckým pracovníkům, kteří chtějí začít podnikat a mají technický inovativní nápad. Cílem InovaJET je pomoci těmto lidem postavit se na vlastní nohy a přispět tak k rozvoji udržitelného malého a středního podnikání v České republice.

Počet poskytnutých investic (k dnešnímu dni): neposkytuje

Kontaktní email: hodbodova@inovacentrum.cvut.cz

Website: inovacentrum.cvut.cz

Vybrané nejúspěšnější projekty: 370 CUBE, Advamat, DO-IT, NetGlade, Synetech, UNIGOu, Juicymo, Quanti


JIC

JIC

Typ: startup akcelerátor

Sídlo: Purkyňova 649/127, 612 00 Brno

Lokace: Brno

Oblasti působení: internetové a informační technologie

Stručný popis: JIC je zájmové sdružení právnických osob Jihomoravského kraje založený za účelem akcelerovat začínající podniky. JIC poskytuje investiční injekce, pronájem pracovních prostor, partnering a další služby.

Počet poskytnutých investic (k dnešnímu dni): 62

Kontaktní email: jic@jic.cz

Website: jic.cz

Vybrané nejúspěšnější projekty: Webnode, Gina, InveaTech, Phonexia, SkyPicker, Ysoft


Jihočeský vědeckotechnický park

JVTP

Typ: startup inkubátor

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Lokace: České Budějovice

Oblasti působení: různé

Stručný popis: JVTP si dává za cíl podporu podnikáni v regionu. Poskytuje pronájem vybavených laboratoří a kanceláří, poradenské služby a podnikatelské vouchery.

Počet poskytnutých investic (k dnešnímu dni): neposkytuje

Kontaktní email: info@jvtp.cz

Website: jvtp.cz

Vybrané nejúspěšnější projekty: Larx, Fiedler AMS, BCF, CZ.NIC, Retorta, Heat Me


Node5

Node5

Typ: startup akcelerátor

Sídlo: Radlická 180/50, 150 00 Praha, ČR

Lokace: Praha

Oblasti působení: ICT

Stručný popis: Node5 poskytuje pracovní prostory, mentoring i možnost získání investice. Node5 se snaží připravit své startupy na pozdější expanzi na zahraniční trhy.

Počet poskytnutých investic (k dnešnímu dni): 23

Kontaktní email: info@node5.cz

Website: node5.cz

Vybrané nejúspěšnější projekty: Bandzone.cz, Zonio, OpenBrand, Controlio, Fairy Tailors, StartupJobs, Hypersonia, Apiary


Podnikatelská inkubátor Nymburk

PIN

Typ: startup inkubátor, coworking

Sídlo: Za Zoškou 2506, 288 02 Nymburk

Lokace: Nymburk

Oblasti působení: různé

Stručný popis: PIN vytváří vhodné prostředí pro rozvoj začínajících inovativních firem.

Počet poskytnutých investic (k dnešnímu dni): neposkytuje

Kontaktní email: info@inkubator-nymburk.eu

Website: inkubator-nymburk.eu

Vybrané nejúspěšnější projekty: Volter, TÜV SÜD Czech, Wuliton, Microrisc, Sp-Tech, Vovo Design


Podnikatelský inkubátor Vsetín

AERV

Typ: startup inkubátor

Sídlo: Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín

Lokace: Vsetín

Oblasti působení: různé

Stručný popis: Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetína vytvořila projekt technického a technologického zázemí podnikatelského inkubátoru ve Vsetíně, který bude podporovat procesy zakládání a rozšiřování malých a střední inovačních firem, s cílem rozšiřovat transfer technologií ve spádové oblasti Vsetínska.

Počet poskytnutých investic (k dnešnímu dni): neposkytuje

Kontaktní email: filip.holzmuller@aerv.cz

Website: .aerv.cz/?sekce=podnikatelsky-inkubator

Vybrané nejúspěšnější projekty: 


Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava

CPI VŠB-TUO

Typ: startup inkubátor a coworking

Sídlo: VŠB-TUO, Studentská 6202/17, 708 33 Ostrava

Lokace: Ostrava

Oblasti působení: různé

Stručný popis: Centrum podpory inovací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava spolupracuje s vysokými školami, vědeckými institucemi a dalšími organizacemi s cílem zapojování univerzity do realizace vzdělávacích, vědeckých a výzkumných projektů. Dále se snaží o podporu komercializace vybraného know-how univerzity a popularizace vědy a výzkumu ve prospěch VŠB-TUO.

Počet poskytnutých investic (k dnešnímu dni): neposkytuje

Kontaktní email: viktor.kucera@vsb.cz

Website: cpi.vsb.cz

Vybrané nejúspěšnější projekty: Software Development Europe, CertiCon, Future Building System, GeoCitySolutions, 3IT


Point One

Point One

Typ: startup inkubátor

Sídlo: Kamýcká 1281, Praha 6, Česká republika

Lokace: Koleje E,F,G na České zemědělské univerzitě v Praze (kolej F, 1. patro)

Oblasti působení: hardware, software, služby

Stručný popis: Podnikatelský inkubátor ČZU – co-workingové centrum pro studenty ČZU, kde se setkává teorie s praxí. Určeno pro kreativní a aktivní studenty.

Počet poskytnutých investic (k dnešnímu dni): 0

Kontaktní email: pointone@czu.cz

Website: pointone.czu.cz

Vybrané nejúspěšnější projekty: Japu, KCKurzy, Planashift, Účetní mentoring


StartupYard

StartupYard

Typ: startup akcelerátor

Sídlo: Radlická 50, 150 00 Praha, ČR

Lokace: Praha

Oblasti působení: internetové, mobilní a mediální startupy

Stručný popis: StartupYard je akcelerátor určený především pro internetové, mobilní a mediální startupy. Během šestiměsíčního programu poskytuje začínajícím firmám mentoring, pracovní zázemí v centru Prahy a možnost získání investice.

Počet poskytnutých investic (k dnešnímu dni): 24

Kontaktní email: info@startupyard.com

Website: startupyard.com

Vybrané nejúspěšnější projekty: TeskaLabs, Shoptsie, SentiSquare, Warrantly, DameJidlo.cz, StartitUp.co, Hlídačky.cz


STEEL-IT

STEEL-IT

Typ: startup inkubátor

Sídlo: Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec

Lokace: Třinec

Oblasti působení: ICT

Stručný popis: Záměrem projektu je zřídit podnikatelský inkubátor se zaměřením na oblast informačních a komunikačních technologií a tzv. znalostní a novou ekonomiku. Důraz bude kladen především na inovativní a nově vznikající společnosti z nových dynamicky se vyvíjejících odvětví, především ICT. Cílem projektu je napomoci přenosu nových nápadů a poznatků z oblasti ICT do praxe a vytvoření odpovídajících podmínek pro zahájení podnikání v této oblasti.

Počet poskytnutých investic (k dnešnímu dni): neposkytuje

Kontaktní email: inkubator@steel-it.cz

Website: steel-it.cz

Vybrané nejúspěšnější projekty: AB Digital, Organic technology, Restart marketing, Enwico Data, Bunkr, Papilio Fashion, Visualsoft


Technologické centrum Hradec Králové

TCHK

Typ: startup inkubátor

Sídlo: Piletická 486/19 – letiště, 503 41 Hradec Králové

Lokace: Hradec Králové

Oblasti působení: různé

Stručný popis: Aktivity společnosti směřují k posílení konkurenceschopnosti regionu. TCHK poskytuje pronájem kancelářských i výrobních prostor, mentoring a vzdělávání nových podnikatelů.

Počet poskytnutých investic (k dnešnímu dni): neposkytuje

Kontaktní email: info@tchk.cz

Website: tchk.cz


Technologický park a inkubátor VYRTYCH

VYRTYCH TPI

Typ: startup inkubátor

Sídlo: Židněves 116, 294 06 Březno

Lokace: Březno

Oblasti působení: různé

Stručný popis: Cílem společnosti je zprostředkovávání využití výsledků univerzitního výzkumu v podnikatelské praxi a rozvíjení spolupráce vědeckých pracovišť s komerčními podniky.

Počet poskytnutých investic (k dnešnímu dni): neposkytuje

Kontaktní email: tpi@vyrtych.cz

Website: vyrtych-tpi.cz


TechSquare

TechSquare

Typ: startup coworking space služby pro rozvoj podnikání

Sídlo: Křížová 2598/4, 150 00 Praha, Česká republika

Lokace: Praha, Česká republika

Oblasti působení: Propojování startupů s korporacemi

Stručný popis: Mimo svoji oblast působení jako coworking space je TechSquare také platforma pro propojováni agilních malých podniků a zavedených korporací.

Počet poskytnutých investic (k dnešnímu dni): Neposkytuje

Výše investice (pokud poskytujete):  Neposkytuje

Kontaktní email: info@techsquare.cz

Website: http://www.techsquare.cz


TIC Zlín

TIC Zlín

Typ: startup inkubátor

Sídlo: Vavrečkova 5262/23, 760 01 Zlín, ČR

Lokace: Zlín

Oblasti působení: různé

Stručný popis: TIC Zlín podporuje podnikání a inovace ve zlínském regionu. Společnost se zaměřuje financování podnikání, pronájem prostorů, poradenství, transfer technologií a spolupráce.

Počet poskytnutých investic (k dnešnímu dni): neposkytuje

Kontaktní email: tic@ticzlin.cz

Website: ticzlin.cz

Vybrané nejúspěšnější projekty: projekty Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, plastikářský klastr, obuvnický klastr, Microsoft BizSpark


TITC – Technology Innovation Transfer Chamber

TITC

Typ: startup inkubátor

Sídlo: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, ČR

Lokace: Brno

Oblasti působení: různé

Stručný popis: Nadstandardní technologická a odborná podpora, podpůrné aktivity, benefity v podobě možnosti bezplatného využívání prezentační místnosti, využití kapacity vlastní serverovny umístěné v objektu nebo internet zdarma, výrazně usnadňují zahájení podnikání a přímou orientaci na řešený problém nebo vyvíjený produkt.

Počet poskytnutých investic (k dnešnímu dni): neposkytuje

Kontaktní email: recepce@titc-vtp.cz

Website: titc-vtp.cz


Vědeckotechnický park Brno

VTP Brno

Typ: startup inkubátor

Sídlo: Hněvkovského 65, 617 00 Brno

Lokace: Brno

Oblasti působení: různé

Stručný popis: Cílem Podnikatelského inkubátoru Brno – Jih je podpora vzniku nových firem a vytvoření kvalitních a dostupných podmínek pro rozvoj podnikání s inovačním potenciálem. Nabízené komplexní služby umožní firmám v inkubátoru výraznou úsporu času a nákladů v počáteční fázi rozvoje. Zajištění kontaktů, know-how a poradenských služeb pomůže firmám při vstupu a prosazení svých výrobků a služeb v praxi.

Počet poskytnutých investic (k dnešnímu dni): 

Kontaktní email: mandelik@vtpbrno.cz

Website: vtpbrno.cz


Vědeckotechnický park Plzeň

VTP Plzeň

Typ: startup inkubátor a coworking

Sídlo: Teslova 3, 301 00 Plzeň

Lokace: Plzeň

Oblasti působení: různé

Stručný popis: Více než 10 tis. m2 kancelářských, poloprovozních a laboratorních ploch tvoří moderní infrastrukturu na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Vědeckotechnický park Plzeň těží z velmi výhodné geografické polohy s přímým dálničním spojením s  Prahou a s Německem (Norimberk). Zásadní je také blízkost a možnost spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni jak z hlediska využití výzkumných kapacit, tak z hlediska dostupnosti kvalifikované pracovní síly.

Počet poskytnutých investic (k dnešnímu dni): neposkytuje

Kontaktní email: info@vtpplzen.cz

Website: vtpplzen.cz


Vědeckotechnický park – Univerzita Palackého v Olomouci

VTP UP

Typ: startup inkubátor a coworking

Sídlo: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížovského 8, 771 47 Olomouc

Lokace: Olomouc

Oblasti působení: ICT, farmacie, chemie, biotechnologie, nanotechnologie

Stručný popis: VTP UP poskytuje pronájem kanceláří a výrobních prostor, poradenské služby, využití přístrojů a know-how Univerzity Palackého.

Počet poskytnutých investic (k dnešnímu dni): neposkytuje

Kontaktní email: recepce@vtpup.cz

Website: vtpup.cz

Vybrané nejúspěšnější projekty: ABOT, AgroBioChem, Annabis, CSVG, DTS, Eola


Vědecko-technologický park Ostrava

VTPO

Typ: startup inkubátor

Sídlo: Technologická 372/2, 708 00 Ostrava

Lokace: Ostrava

Oblasti působení: různé

Stručný popis: Hlavním cílem projektu je vybudovat v rámci regionu, v kooperaci s univerzitami a vědecko – výzkumnými institucemi, vrcholové pracoviště sloužící ke koordinaci vědeckého a technologického výzkumu a transferu pokročilých technologií. Současně pak využít vědecko – technologický park jako prostředek komercializace výsledků vědeckého výzkumu na univerzitách.

Počet poskytnutých investic (k dnešnímu dni): neposkytuje

Kontaktní email: info@vtpo.cz

Website: vtpo.cz

Vybrané nejúspěšnější projekty: ELCOM, CGI, Alfa Plastik, ForSTEEL, Intelligencem Ingeteam


Vědeckotechnický park při UTB ve Zlíně

UTB ve Zlíně

Typ: startup inkubátor

Sídlo: UTB ve Zlíně, Nad Ovčírnou 3685, 706 01 Zlín

Lokace: Zlín

Oblasti působení: různé

Stručný popis: Podnikatelům, inovačním firmám, vědeckým a výzkumným pracovníkům nabízí k pronájmu exkluzivní prostory – nadstandardně vybavené kanceláře a laboratoře, technické a sociální zázemí, prostory pro semináře a workshopy o celkové výměře 5 600 m2. V rámci VTP poskytují služby mezinárodně uznávaní vědečtí a výzkumní pracovníci, experti na analýzy, rozbory, měření, testování materiálů a výrobků, vývoj a ověřování nových technologií, řešení technologických a zpracovatelských problémů apod. Projektoví manažeři jsou schopni firmám pomoci naplánovat inovační projekty, zhodnotit možnost čerpání vnějších zdrojů financování a administrativně řídit průběh projektů.

Počet poskytnutých investic (k dnešnímu dni): neposkytuje

Kontaktní email: sedlacek@ft.utb.cz

Website: utb.cz

Vybrané nejúspěšnější projekty: Accuform, AG Foods Group, Borealis, Smartplast


xPORT VŠE

xPORT VŠE

Typ: startup akcelerátor

Sídlo: VŠE Praha, Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha

Lokace: Praha

Oblasti působení: ICT, vzdělávání, gastronomie

Stručný popis: Propojuje startupy se zkušenými mentory a investory. Podporuje studenty, absolventy i korporace.

Počet poskytnutých investic (k dnešnímu dni): 

Kontaktní email: xport@vse.cz

Website: xport.vse.cz

Vybrané nejúspěšnější projekty: Odemknito, UXFocus, Bigger Brain, DevBox, EatAtMamma, Simple John


Coworking Prague free2work

coworking-prague

Typ: coworking

Sídlo: Karlovo nám. 7/325, Praha 2, 120 00

Lokace: Praha

Oblasti působení: různé

Stručný popis: Coworkingové centrum na Karlově náměstí poskytuje pronájem místa, zasedaček, konferenčního sálu a další doprovodné služby.

Kontaktní email: hello@coworkingprague.cz

Website: coworkingprague.cz


 

Creative Gate

Creative Gate

Typ: coworking

Sídlo: Jindřišská 5, 110 00 Praha

Lokace: Praha

Oblasti působení: různé

Stručný popis: Coworkingové pracoviště v blízkosti Václavského náměstí. CG nabízí pronájem kanceláří, konferenčních a zasedacích místností. Kromě toho lze využít mnoho podpůrných služeb (grafika, produkce, fotografie, catering, video, IT, PR, textové služby).

Kontaktní email: info@creativegate.cz

Website: creativegate.cz


Desk Room

Desk Room

Typ: coworking

Sídlo: Prokopská 296/8, 118 00 Praha | Sladkovského 67, 530 02 Pardubice

Lokace: Praha, Pardubice

Oblasti působení: různé

Stručný popis: Přátelský, otevřený a flexibilní přístup ke spolupráci jak v rámci komunity členů a klientů, tak i s dalšími coworkingovými centry.

Kontaktní email: praha@deskroom.cz | pardubice@deskroom.cz

Website: deskroom.cz


Impact Hub

Impact Hub

Typ: coworking

Sídlo: Drtinova 10, 150 00 Praha | Cyrilská 7, 602 00 Brno | Sokolská třída 24, 702 00 Ostrava

Lokace: Praha, Brno, Ostrava

Oblasti působení: různé

Stručný popis: Hub je inspirativní místo, které nabízí plně vybavené zázemí pro každodenní práci i organizaci akcí.

Kontaktní email: praha@impacthub.cz | brno@impacthub.czostrava@impacthub.cz

Website: hubpraha.cz | hubbrno.czhubostrava.cz


In-Spiro

In-Spiro

Typ: coworking

Sídlo: Argentinská 286/38, 170 00 Praha

Lokace: Praha

Oblasti působení: různé

Stručný popis: „Přiznáme se bez mučení, že nejsme a ani se nesnažíme být jako ostatní HUBy a obří coworkingová centra, kde členové sdílejí jen společné prostory. Pracujeme na tom, abychom vytvořili provázanou komunitu začínajících podnikatelů, malých firem a nezávislých profíků, kteří se vzájemně obohacují i o své myšlenky, nápady a zážitky.“ (In-Spiro)

Kontaktní email: info@in-spiro.cz

Website: in-spiro.cz


Locus Workplace

Locus Workplace

Typ: coworking

Sídlo: Slezská 857/45, 130 Praha | Krakovská 1307/22, 110 00 Praha

Lokace: Praha

Oblasti působení: různé

Stručný popis: S členy z více než 20 zemí (z nichž největší část tvoří Anglicky-mluvící Češi), a s pravidelnými událostmi v Anglickém jazyce pro profesionalizaci, vytváření sítí a zábavy, Locus je coworkingové místo v Praze pro spojení místních a mezinárodních pracovníků na volné noze, podnikatele, spisovatele, telecommuters, digitální nomády, konzultanty, absolventy, výzkumné pracovníky a jiné nezávislé pracovníky.

Kontaktní email: info@locusworkspace.com

Website: locusworkspace.cz


Meriglobe Advisory House

Meriglobe

Typ: coworking

Sídlo: Krakovská 583/9, 110 00 Praha | Jílová 1913/14, 702 00 Ostrava

Lokace: Praha, Ostrava

Oblasti působení: různé

Stručný popis: Meriglobe Advisory House je nadnárodní poradenská společnost, nabízející komplexní služby pro podnikatele. Jako jediná na trhu se specializuje na ochranu majetku a maximální možné snížení rizik podnikání. Vedle toho se ale soustředí i na optimalizaci finančních toků a daňového zatížení, či na budoucí strategii rozvoje a podpory obchodu. U Meriglobe Advisory House získáte svůj pracovní stůl a můžete využívat komplexní servis. Navažte kontakty s lidmi z různých oborů podnikání a získejte nové klienty.

Kontaktní email: info@meriglobe.cz | info@ostrava.meriglobe.cz

Website: meriglobe.com


Paper Hub

Paper Hub

Typ: coworking

Sídlo: Dělnická 43, 170 00 Praha

Lokace: Praha

Oblasti působení: různé

Stručný popis: Každý člen Paper Hub má možnost v rozsahu zvoleného tarifu (od 300 do 3000 Kč / měsíc) využívat kterékoliv volné pracovní místo ve sdíleném prostoru, kancelářské vybavení (tisk, scan, kopírování, wifi, projekční technika etc.), kuchyňku, terasu a zvýhodněnou možnost pronájmu zasedací místnosti. Nabízíme taktéž možnost pronajmout si svůj vlastní pracovní stůl.

Kontaktní email: hub@paralelnipolis.cz

Website: paperhub.cz


Pexeso

Atelier Pexeso

Typ: coworking

Sídlo: Bratří Čapků 26, 101 00 Praha

Lokace: Praha

Oblasti působení: různé

Stručný popis: Jak zvládnout kariéru a děti bez výčitek? Přijďte pracovat do Ateliéru PEXESO, a děti nechejte na starosti našim zkušeným a usměvavým chůvám. Jsme první pražská sdílená kancelář s hlídáním dětí,  v podstatě jde o firemní školku či jesle, kam však chodí lidé na volné noze, studenti, či zaměstnanci s homeoffice.

Kontaktní email: info@atelierpexeso.cz

Website: atelierpexeso.cz


Pracovna

Pracovna

Typ: coworking

Sídlo: Vlkova 36, 130 00 Praha

Lokace: Praha

Oblasti působení: různé

Stručný popis: Pracovna obsahuje tři prostory: kavárnu, pracovnu a vlastní prostor. Jako kdyby opravdová práce spočívala v určité harmonii a vyváženosti.

Kontaktní email: jan.pelan@pracovna.cz

Website: pracovna.cz


 

Chybí v našem výčtu váš akcelerátor, inkubátor nebo coworking? Neváhejte nás kontaktovat. Rádi vás zařadíme do seznamu.

Pokud ti článek pomohl, není nic lepšího, než pomoci i dalším :-)


 

Co je StartupHelp

StartupHelp je pomocník pro ty, kteří chtějí začít podnikat nebo už vlastní firmu mají. Otevřeně popisuje, jak vznikaly startupy SportCentral a GMCHelper. Jsou tady zveřejněné interní informace v původní podobě – chyby i úspěchy. StartupHelp je otevřený i dalším lidem, kterým se tato myšlenka líbí a chtěli by psát o svém podnikání nebo nápadech. Přidejte se.

Máte startup?

Pokud máte vlastní startup a chtěli byste o něm psát na StartupHelp, napište na roman@startuphelp.cz.
Jsme na: Twitteru a Facebooku