Speciál: Podnikatelský plán startupu 06 – Podnikatelský model SportCentral – úvod

Posted by
|

Předchozí kapitola: Speciál: Podnikatelský plán startupu 05 – Realizovaná práce na SportCentralu

Obsah této kapitoly

4        Podnikatelský model SportCentral

4.1        Pro koho je tento podnikatelský plán/model

4.2        Zákazník / uživatel

4      Podnikatelský model SportCentral

V předchozím textu bylo ve velmi zkrácené formě nastíněno, co je smyslem SportCentralu, jaká je jeho současná situace i kdo na něm pracuje. V následující části bude podrobně rozebrán podnikatelský model SportCentralu pomocí metodiky Lean Startup, konkrétně zasazený do Lean Canvas.

4.1    Pro koho je tento podnikatelský plán/model

Podnikatelský plán SportCentralu bude jak pro samotné zakladatele, tak pro potenciální investory. Investorům by měl sloužit k podrobnému seznámení se s projektem, pro který hledají zakladatelé finance na další rozvoj a rozšíření do zahraničí. Zakladatelům pomůže lépe si utřídit myšlenky, sepsat je a přemýšlet o možných alternativách.

Uvedený podnikatelský plán se skládá z elevator pitche uvedeného výše a podnikatelského modelu vytvořeného pomocí metodiky Lean Canvas. Tento podnikatelský model bude okomentován do jednotlivých podrobností a bude se tak blížit plnému podnikatelskému plánu.

4.2    Zákazník / uživatel

Zákazníci a uživatelé SportCentralu se dělí do 3 makrosegmentů. Těmi jsou sportovní zařízení, sportovci a sportovní týmy. Tyto makrosegmenty lze následně dělit do mikrosegmentů a blíže specifikovat jednotlivé skupiny.

Kromě těchto 3 makrosegmentů můžeme ještě zmínit některé dodatečné cílové skupiny, v současné době pro SportCentral spíše okrajové, nicméně do budoucna zajímavé. Jedná se o sportovní instruktory a trenéry, organizátory sportovních akcí. Kromě nich jsou potenciálními zákazníky i prodejci sportovního vybavení nebo další společnosti se zájmem propagovat své výrobky a služby u sportovní veřejnosti.

Zákazníka lze definovat jako toho, kdo za produkt nebo službu platí. Obecně je jím například sportovní zařízení, které si zakoupilo některý z placených produktů SportCentralu. Zákazník tak vystupuje ve formě subjektu, z něhož plynou SportCentralu tržby. V konkrétní podobě to ale je vždy určitý člověk, v tomto případě majitel sportoviště nebo jeho manažer marketingu.

Uživatel je ten, který produkt používá. Ve výše uvedeném příkladu to může být sám majitel sportoviště nebo recepční na vrátnici – záleží na typu produktu.

Uvědomění si, kdo jsou uživatelé a kdo zákazníci, je důležité s ohledem na marketingovou a prodejní strategii společnosti.


 

 

Dělám takový pokus…

Byl pro tebe tento článek zajímavý? Chtěl/a bys mi věnovat 1 minutu času jako poděkování? Stačí zajít na můj LinkedIN profil a potvrdit mi dovednosti (endorsment) pro: startupy, business strategy, team leadership (toto je odkaz pro přihlášené). Případně další, které uznáš za vhodné. Můžeš si mě také přidat mezi kontakty. Děkuji!

 

Předchozí kapitola: Speciál: Podnikatelský plán startupu 05 – Realizovaná práce na SportCentralu

Comments

Add a comment

*

  1. Speciál: Podnikatelský plán startupu 07 – Lean Canvas model zákazníků (sportoviště) I. – StartupHelp.cz06-08-13
  2. Speciál: Podnikatelský plán startupu 01 – Abstrakt, úvod a obsah diplomové práce – StartupHelp.cz07-19-13
  3. Seznam témat o startupu SportCentral | StartupHelp.cz02-26-14

Pokud ti článek pomohl, není nic lepšího, než pomoci i dalším :-)


 

Co je StartupHelp

StartupHelp je pomocník pro ty, kteří chtějí začít podnikat nebo už vlastní firmu mají. Otevřeně popisuje, jak vznikaly startupy SportCentral a GMCHelper. Jsou tady zveřejněné interní informace v původní podobě – chyby i úspěchy. StartupHelp je otevřený i dalším lidem, kterým se tato myšlenka líbí a chtěli by psát o svém podnikání nebo nápadech. Přidejte se.

Máte startup?

Pokud máte vlastní startup a chtěli byste o něm psát na StartupHelp, napište na roman@startuphelp.cz.
Jsme na: Twitteru a Facebooku