Speciál: Podnikatelský plán startupu 12 – Finanční plán – výnosy

Posted by
|

Předchozí kapitola: Speciál: Podnikatelský plán startupu 11 – Finanční a personální plán – náklady

Obsah této kapitoly

4.8        Výnosy pro všechny zákaznické segmenty

4.8.1        Výnosy z produktů pro sportoviště

4.8.2        Výnosy z reklamy

4.8    Výnosy pro všechny zákaznické segmenty

Plán výnosů vychází z toho, že v prvních 6 měsících bude cílem validace podnikatelského modelu v České republice. Za životaschopný bude moci být prohlášen v okamžiku získání 100 platících zákazníků. Poté bude snahou týmu začít budovat svoji přítomnost na americkém trhu.

Jak již bylo uvedeno dříve, v České republice je zhruba 15000 sportovních zařízení, v USA se toto číslo šplhá řádově k 200000 – 300000 místům, která mohou rekreační sportovci za úplatu využít. V USA je například 30000 fitness center, která dosáhla v roce 2011 tržeb ve výši 21 miliard dolarů. Celková velikost amerického trhu sportování na placených sportovištích se odhaduje na hodnotu 200 miliard dolarů. (Plunkett Research, 2012)

Z frekvence, jak často lidé sportují, a z podílu aktivní sportovní populace na celkové lze spočíst, že každý měsíc dojde k zhruba 750 milionům návštěv sportovních zařízení v USA, přičemž na 1 sportoviště připadá okolo 3000 návštěv za měsíc. Průměrná výše vstupného vychází v ČR okolo 100 Kč, ale v USA je to už 400 Kč.

Přes vysokou výši těchto čísel se SportCentral snaží se být ve svých odhadech realistický. Předpokládá se, že využít tento velký tržní potenciál se povede až v delším horizontu. Nejbližší 1-2 roky jsou vyhrazeny zejména k nalezení škálovatelného modelu, který bude možné posléze plně využít.

4.8.1    Výnosy z produktů pro sportoviště

V následujícím grafu je vidět předpokládaný růst zákazníků SportCentralu. V prvních 6 měsících se jedná pouze o zákazníky z České republiky.

Obrázek 15: Předpokládaný vývoj počtu zákazníků v jednotlivých měsících (-6 měsíc ke dni vypracování, 1 ke dní získání další investice)

Predikce počtu zákazníků SportCentral

Predikce počtu zákazníků SportCentral

Zdroj: Vlastní zpracování, 2013

Výnosy SportCentralu z prodeje vstupného, permanentek nebo slevových akcí závisí na počtu zákazníků (sportovišť), množství prodaného vstupného připadající na jedno sportoviště, průměrné výši vstupného a provizi SportCentralu.

U produktů nabízených za měsíční poplatek závisí výnosy SportCentralu na množství zákazníků (sportovišť) a průměrné ceně prodaných produktů. Jak bylo uvedeno dříve, budou některé nástroje nabízené jako balík Sportoviště +, ostatní jako CRM. Ceny při kompletnímu balíku se pohybují v rozmezí 1.400 a 2.000 Kč za balíček Sportoviště +, 1.600, 2.000 a 3.000 Kč u balíku CRM.

Následující tabulka ukazuje předpokládané výnosy SportCentralu v okamžiku splnění příslušného počtu zákazníků v daném měsíci.

Tabulka 11: Předpokládané výnosy z produktů pro sportoviště

Předpokládané výnosy z produktů pro sportoviště

Předpokládané výnosy z produktů pro sportoviště

Zdroj: Vlastní zpracování, 2013

  • Pro počty zákazníků provedl SportCentral vlastní odhady na základě minulých zkušeností a velikosti trhu.
  • Počet vstup. / sport. značí, jaké množství vstupného na sportoviště se prodá přes internet v rámci SportCentralu. Číslo 290 v 18. měsíci po investici znamená, že půjde o zhruba 10% všech prodejů sportoviště přes tento kanál.
  • Prům. vstup. ukazuje, jaká bude průměrná hodnota 1 zakoupené vstupenky (včetně přepočtů permanentek na vstupenky, apod.). Zpočátku je tato hodnota poměrně nízká (100 Kč), protože dochází k prodejům v ČR. Postupně se zvyšuje se získáváním amerických zákazníků.
  • Výnosy z % provizí pak určují, kolik na těchto prodejích vydělá SportCentral po odečtení poplatků platební bráně. Konečná provize je 7% (při odečtení poplatku platební bráně 3%).
  • Průměr. výše popl. naznačuje, jaké poplatky budou v průměru sportoviště platit za produkty tohoto typu. Model předpokládá, že každý získaný zákazník si zakoupí pouze 1 ze 2 balíčků (buď Sportoviště + nebo CRM) a cena je zpočátku nižší, dokud produkt neobsahuje všechny zamýšlené nástroje).
  • MRR z poplatků (opakované měsíční příjmy) následně vznikají násobením počtu zákazníků s jejich průměrnou měsíční platbou.

V posledním sloupci jsou vidět očekávané výnosy od sportovních zařízení v každém měsíci po dobu následujících 6 měsíců před investicí a 18 měsíců po investici. Pro zjednodušení modelu jsou u výnosů provizním způsobem brány v úvahu pouze vstupenky, v praxi však půjde o skladbu permanentek, vstupenek, dárkových poukazů, atd.

Výnosy je možné vidět i v následujícím grafu – z produktů placených provizí, poplatky a celkové měsíční výnosy.

Obrázek 16: Předpokládané měsíční výnosy z produktů pro sportoviště

Předpokládané měsíční výnosy z produktů pro sportoviště

Předpokládané měsíční výnosy z produktů pro sportoviště

Zdroj: Vlastní zpracování, 2013

Jak je z grafu patrné, odhadované výnosy z provizí jsou mnohem vyšší než z produktů placených poplatky. Ačkoli druhé jmenované netvoří zanedbatelnou částku, je na místě uvažovat o zjednodušení modelu, ve kterém by většina nástrojů pro sportoviště byla zcela zdarma a veškeré tržby SportCentralu by stály na provizích. To na jednu stranu zvyšuje riziko (snižuje diverzifikaci tržeb), na druhou stranu může umožnit různé strategie k ovládnutí trhu – např. dát sportovním zařízením zdarma rezervační systém s předpokladem, že část z nich začne využívat i produkty placené z provizí.

4.8.2    Výnosy z reklamy

Reklamou lze na SportCentralu monetizovat zákaznické segmenty sportovci a týmy. Jsou to oni, kteří se po webu pohybují a používají jej nejvíce. Reklama je na SportCentralu v podobě bannerů. Ty lze spravovat nástrojem Doubleclick for Publishers od společnosti Google. Reklamu lze buď prodat přímo, nebo plnit volné reklamní plochy pomocí reklam ze systému AdSense / AdWords od Google.

Pro výpočet potenciálních výnosů z reklamy byl použit konzervativnější přístup, tj. tržby z reklamy ze systému AdSense. Poptávka po reklamních plochách je ze strany zadavatelů dostatečná, ceny se však pohybují relativně nízko oproti přímému prodeji. U přímého prodeje by však bylo potřeba připočíst náklady, které jsou s ním spojené, a odhadovat do jaké míry se bude dařit naplňovat reklamní plochy.

Předpokládané výnosy z AdSense ukazuje následující tabulka.

Tabulka 12: Předpokládané výnosy z reklamy

Výnosy z reklamy AdSense Adwords

Výnosy z reklamy AdSense Adwords

Zdroj: Vlastní zpracování, 2013

Tabulka obsahuje skutečné údaje za období prosinec 2012 (měsíc -11) – duben 2013 (měsíc -7) a plánované hodnoty pro dalších 6 měsíců (měsíce -6 až -1) a 18 měsíců.

Výnosy z reklamy vznikají, pokud uživatelé klikají na reklamy v rámci daného webu. Výnosy z prokliků bannerů lze vypočítat podle míry proklikovosti (CTR – click-through rate), počtu zobrazení a ceny za proklik (CPC – cost per click). Počet zobrazení značí, kolikrát se načetla stránka zobrazující alespoň 1 reklamu, CTR pak udává procento, kolikrát bylo na reklamy kliknuto. CTR závisí na počtu, umístění a kvality zpracování jednotlivých reklamních bannerů. Skok patrný mezi měsíci -10 a -9 v CTR je způsoben přidáním dalších reklamních formátů (zvýšení počtu bannerů připadajících na 1 stránku na webu z 1 na 2). Počet zobrazení závisí na počtu stránek zobrazených při každé návštěvě uživatele a na počtu návštěv. Počet návštěv vychází z počtu unikátních návštěvníků a průměrného počtu jejich návštěv za měsíc (např. průměrný počet návštěv za měsíc ve výši 2 může znamenat, že každý unikátní návštěvník přišel na web 2x, nebo že každý třetí návštěvník přišel na web 4x (a ostatní pouze 1).

V průběhu času se zvyšuje počet unikátních návštěvníků (kvůli zlepšujícím se pozicím ve vyhledávačích, marketingovým aktivitám nebo rozšiřování do zahraničí) i průměrný počet návštěv na webu za měsíc (kvůli funkcím, které motivují uživatele se na web vracet). Průměrný počet návštěv na webu za měsíc je v současnosti poměrně malý, neboť většina návštěvníků si na webu vyhledá sportoviště a už se na web nevrací. To se změní s uvedením funkcí, které návraty na web podpoří. V průběhu času také roste počet stránek při každé návštěvě, protože web bude postupně obsahově stále bohatší a bude k tomu vést i skladba funkcí. U vývoje CTR se počítá s její stagnací a SportCentral se přiklání spíše budoucímu snižování k hodnotě 0,5%. Naopak CPC by měla růst díky expanzi do zahraničí.

Tabulka 13: Předpokládané výnosy z reklamy

Předpokládané tržby z reklamy AdWords AdSense

Předpokládané tržby z reklamy AdWords AdSense

Zdroj: Vlastní zpracování, 2013

Výnosy z reklamy ilustruje i výše uvedený graf. Největší růst se očekává v okamžiku, kdy je portál rozšiřován do zahraničí a začíná být funkčně bohatší.

V dalším článku budou shrnuty všechny výnosy a náklady a dopracován finanční plán.


 

 

Dělám takový pokus…

Byl pro tebe tento článek zajímavý? Chtěl/a bys mi věnovat 1 minutu času jako poděkování? Stačí zajít na můj LinkedIN profil a potvrdit mi dovednosti (endorsment) pro: startupy, business strategy, team leadership (toto je odkaz pro přihlášené). Případně další, které uznáš za vhodné. Můžeš si mě také přidat mezi kontakty. Děkuji!

 

Comments

Add a comment

*

  1. Speciál: Podnikatelský plán startupu 12 – Finanční plán – spojení výnosů a nákladů – StartupHelp.cz07-25-13
  2. Seznam témat o startupu SportCentral | StartupHelp.cz02-26-14
  3. Speciál: Podnikatelský plán startupu 01 – Abstrakt, úvod a obsah diplomové práce | StartupHelp.cz03-12-14

Pokud ti článek pomohl, není nic lepšího, než pomoci i dalším :-)


 

Co je StartupHelp

StartupHelp je pomocník pro ty, kteří chtějí začít podnikat nebo už vlastní firmu mají. Otevřeně popisuje, jak vznikaly startupy SportCentral a GMCHelper. Jsou tady zveřejněné interní informace v původní podobě – chyby i úspěchy. StartupHelp je otevřený i dalším lidem, kterým se tato myšlenka líbí a chtěli by psát o svém podnikání nebo nápadech. Přidejte se.

Máte startup?

Pokud máte vlastní startup a chtěli byste o něm psát na StartupHelp, napište na roman@startuphelp.cz.
Jsme na: Twitteru a Facebooku