Speciál: Podnikatelský plán startupu 11 – Finanční a personální plán – náklady

Posted by
|

Předchozí kapitola: Speciál: Podnikatelský plán startupu 10 – Marketingová strategie

Obsah této kapitoly

4.7        Náklady pro všechny segmenty

4.7.1        Vývoj aplikace

4.7.2        Prodej a marketing

4.7.3        Ostatní náklady

4.7    Náklady pro všechny zákaznické segmenty

V nákladech jsou největší položkou mzdy zaměstnanců. Další náklady bude tvořit pronájem kanceláří, jejich vybavení, hostingové služby, nákupy software, výdaje za telefonování a cestování.

Náklady lze rozdělit na náklady na vývoj, prodej a marketing, a další režie. Náklady na následujících 6 měsíců do předpokládaného získání investice k dalšímu vývoji jsou v měsících označených znaménkem minus a dále jsou rozpočtované na 18 měsíců dopředu po získání investice. To znamená měsíc -6 znační měsíc dopsání diplomové práce a pokračování práce se současnými výdaji, měsíc 1 je měsíc po získání investice. Celé toho dvouleté období je dostatečně dlouhé na to, aby se během něj dalo posunout startup kupředu a dosáhnout určitých cílů, ale i dost krátké, aby šlo naplánovat. Investiční horizont business andělů a fondů rizikového kapitálu bývá většinou mezi 12 – 24 měsíci, poté se předpokládá další kolo investic. Kromě toho je potřeba předpokládat, že se v průběhu realizace podmínky změní a plán bude potřeba přizpůsobit.

4.7.1    Vývoj aplikace

Úkolem vývojového týmu je vytvářet produkt podle vize startupu a prováděného customer developmentu. Tým musí umět pružně reagovat na měnící se požadavky podle odezvy zákazníků a neustále produkt měnit až do fáze, kdy jsou jeho jednotlivé složky validované (např. nákupy od zákazníků). Dopředu nelze určit, které části produktu budou vyvíjeny dříve a které později, priority se však upřesní během následujících 6 měsíců, kdy budou probíhat rozhovory se zákazníky a uživateli.

Tabulka 3: Počet zaměstnanců ve vývoji produktu

Náklady na vývoj - počty zaměstnanců

Náklady na vývoj – počty zaměstnanců

Zdroj: Vlastní zpracování, 2013

V prvních 6 měsících se pokračuje v současném složení vývojového týmu (měsíce -6 až -1). V této době zajišťují návrh aplikace a grafiku zakladatelé startupu. K realizaci vize SportCentralu bude v následujících 18 měsících potřeba sestavit tým, který bude mít zpočátku 10 lidí, později postupně až 18. V týmu naroste počet programátorů postupně a to ze dvou důvodů – v první fázi je potřeba si vyhradit větší čas na customer development a nepospíchat s vývojem kupředu, dokud není co nejlépe zvalidováno, že startup ví, co zákazníci chtějí. Zároveň se zde bere v úvahu i to, že není jednoduché najít rychle větší množství schopných programátorů. V pozdějších fázích bude tým programátorů pravděpodobně rozdělen na 2 části, z nichž 1 tým se bude starat o placené produkty pro sportoviště a druhý bude vyvíjet pro sportovce a sportovní týmy.

Role v týmu

 • Návrhář UI/UX – designér navrhuje, jak bude aplikace fungovat, co v ní bude obsaženo a co nebude. Nejvíce času v této roli bude spotřebovávat vytváření wireframů a schůzky se zástupci cílových skupin.
 • Grafik – převádí wireframy do grafické podoby a stará se tak o vzhled aplikace. Současně připravuje podle potřeby grafické podklady pro marketing a prodej.
 • Kodér – převádí grafické návrhy do HTML šablon, které používají programátoři.
 • Vývoj – programátoři, tj. ti, kteří vytváří software po funkční stránce.
 • Mobil – programátoři mobilní aplikace. Předpokládá se vývoj pro operační systémy Android a iOS.
 • Management – manažer, který pomáhá s koordinací týmu. Při použití metodiky Scrum pro vývoj jde o Scrum mastera.
 • Testování – tester píše automatické testy, které kontrolují, zda je vydaná aplikace bez chyb. Podle potřeby k němu lze přidat dalšího testera, který bude aplikaci kontrolovat manuálně. Náklady na takového testera nebudou vysoké, neboť k práci není potřeba žádná kvalifikace.
 • Admin – administrátor se stará o chod serverů a programové vybavení, pomáhá s nasazováním aplikace.

Tabulka 4: Náklady na vývoj produktu

Náklady na vývoj - mzdové náklady

Náklady na vývoj – mzdové náklady

Zdroj: Vlastní zpracování, 2013

Celkové očekávané náklady na vývoj produktu činí v následujících 6 měsících 372.960 Kč (Celk.1), po získání investice pak v 18 měsících 16.865.280 Kč. Nejdražší položkou jsou programátoři. To je způsobeno nejen jejich větším počtem, ale i vyššími mzdami. Všechny mzdy jsou počítány jako koncové z pohledu společnosti.

4.7.2    Prodej a marketing

Úkolem marketingu je v prvních fázích zejména objevit zákazníky, porozumět jim a zjistit, jaký produkt chtějí a jaké taktiky použít, aby se o produktu dozvěděli. V pozdější fázi může nastoupit klasičtější pojetí marketingu a tito pracovníci budou vytvářet u zákazníků poptávku, kterou navedou do prodejních kanálů.

Úkolem prodeje je v prvních fázích je vytvořit prodejní strategii a uzavřít první obchody, aniž by byl ještě hotový produkt.

Tabulka 5: Počet zaměstnanců na prodej a marketing

Náklady marketing a prodej startupu - počty zaměstnanců

Náklady marketing a prodej startupu – počty zaměstnanců

Zdroj: Vlastní zpracování, 2013

V prvních 6 měsících nejsou v marketingu a prodeji žádní zaměstnanci, tyto činnosti zajišťují zakladatelé. Po získání investice se ze začátku počítá s 1 prodejcem a 1 marketingovým pracovníkem, jejichž náplní práce budou zejména rozhovory se zákazníky, vytváření vhodné marketingové a prodejní strategie a pochopení zákazníka a jeho potřeb. Současně s tím se bude dělat SEO, aby webu rostla návštěvnost. Důležité jsou i překlady webu do dalších jazyků a průběžné revize textů zkušeným copywritterem (tyto pozice budou zřejmě obsazeny pouze na částečný úvazek). Zároveň bude skupina brigádníků plnit databázi sportovišť, aby rychleji vznikal obsah a bylo z čeho čerpat potenciální zákazníky.

Tabulka 6: Náklady na marketing a prodej produktu, část 1

Náklady marketing a prodej startupu - mzdové náklady 1

Náklady marketing a prodej startupu – mzdové náklady 1

Zdroj: Vlastní zpracování, 2013

Tabulka 7: Náklady na prodej a marketing, část 2

Náklady marketing a prodej startupu - mzdové náklady 2

Náklady marketing a prodej startupu – mzdové náklady 2

Zdroj: Vlastní zpracování, 2013

Náklady jsou před získáním investice nulové, je však potřeba opět připomenout, že svůj čas na prodej a marketing vynakládají zakladatelé startupu. Celkové náklady na prodej a marketing dosahují po najmutí zaměstnanců na dalších 18 měsíců výše téměř 12 mil. Kč. Po prvním roce se plánuje zastavení výdajů na vlastní plnění databáze, naopak se budou hledat způsoby, jak motivovat k plnění databáze samotné uživatele.

4.7.3    Ostatní náklady

Ostatní náklady se skládají ze mzdových nákladů na personalistiku, účetnictví, právníka nebo asistentku. Dále vznikají náklady nemzdové – kanceláře a jejich vybavení, webhosting, telefonování, nákupy software nebo cestovné.

Tabulka 8: Počet ostatních zaměstnanců

Ostatní mzdové a nemzdové náklady startupu - počty zaměstnanců

Ostatní mzdové a nemzdové náklady startupu – počty zaměstnanců

Zdroj: Vlastní zpracování, 2013

Tým zakladatelů tvoří 3 lidé, kteří mohou flexibilně plnit různé role v rámci startupu, jak již bylo ukázáno dříve. Roman Sterly funguje jako výkonný ředitel společnosti a do budoucna bude mít na starosti zejména oblasti celkové strategie, jednání s investory, customer developmentu, náboru a marketingu s prodejem. Luboš Král v současnosti pracuje jako grafik, do budoucna by se měl mít dohled zejména nad návrhem aplikace a jejím designem. Tomáš Holub bude do budoucna zastávat pozici provozního a technického ředitele společnosti.

Tabulka 9: Ostatní mzdové náklady

Ostatní mzdové a nemzdové náklady startupu - mzdy zaměstnanců

Ostatní mzdové a nemzdové náklady startupu – mzdy zaměstnanců

Zdroj: Vlastní zpracování, 2013

U zakladatelů se počítá s vyplácením alespoň minimální mzdy (sazba 100 Kč / h) po půl roce od získání investice. Tato mzda bude sloužit k pokrytí minimálních životních nákladů. Celkové mzdové náklady v kategorii ostatní jsou na dalších 6 měsíců nulové, v následujících 18 měsících pak dosahují výše 3 miliony korun.

Tabulka 10: Ostatní nemzdové náklady

Ostatní mzdové a nemzdové náklady startupu - nemzdové náklady

Ostatní mzdové a nemzdové náklady startupu – nemzdové náklady

Zdroj: Vlastní zpracování, 2013

Dosud jsou nemzdové náklady nulové, neboť kanceláře poskytuje bezúplatně Tomáš Holub a ostatní si hradí zakladatelé sami. S rostoucím týmem zaměstnanců po získání investice bude potřeba pronajmout nové větší kanceláře a průběžně je vybavovat, zvyšovat se budou i výdaje za telefonování. Vznikat budou také cestovní náklady. Každý měsíc se počítá s cestováním v rámci ČR, každý druhý měsíc s obchodní cestou do jiné evropské země a jednou za 3 měsíce do USA. Cestovné ale bude záviset také na tom, jakého investora SportCentral získá a na jaké trhy se začne soustředit jako první.


 

 

Dělám takový pokus…

Byl pro tebe tento článek zajímavý? Chtěl/a bys mi věnovat 1 minutu času jako poděkování? Stačí zajít na můj LinkedIN profil a potvrdit mi dovednosti (endorsment) pro: startupy, business strategy, team leadership (toto je odkaz pro přihlášené). Případně další, které uznáš za vhodné. Můžeš si mě také přidat mezi kontakty. Děkuji!

 

Comments

Add a comment

*

 1. Speciál: Podnikatelský plán startupu 12 – Finanční plán – výnosy – StartupHelp.cz07-19-13
 2. Speciál: Podnikatelský plán startupu 13 – Finanční plán – spojení výnosů a nákladů – StartupHelp.cz08-12-13
 3. Seznam témat o startupu SportCentral | StartupHelp.cz02-26-14
 4. Speciál: Podnikatelský plán startupu 14 – Tým, časový plán, závěr | StartupHelp.cz06-12-15

Pokud ti článek pomohl, není nic lepšího, než pomoci i dalším :-)


 

Co je StartupHelp

StartupHelp je pomocník pro ty, kteří chtějí začít podnikat nebo už vlastní firmu mají. Otevřeně popisuje, jak vznikaly startupy SportCentral a GMCHelper. Jsou tady zveřejněné interní informace v původní podobě – chyby i úspěchy. StartupHelp je otevřený i dalším lidem, kterým se tato myšlenka líbí a chtěli by psát o svém podnikání nebo nápadech. Přidejte se.

Máte startup?

Pokud máte vlastní startup a chtěli byste o něm psát na StartupHelp, napište na roman@startuphelp.cz.
Jsme na: Twitteru a Facebooku