Sedm hříchů landing page designu

Posted by
|

Téma: The Seven Deadly Sins of Landing Page Design

Zdroj: http://grow.kissmetrics.com/webinar-37-recording (prezentuje Tim Ash – CEO SiteTuners)

Co je landing page?

V prvé řadě si musíme ujasnit pojem landing page, česky .cílová stránka, popř. i vstupní stránka. Obecně lze jako landing page označit jakoukoliv stránku, na kterou se odkazuje např. z výsledků vyhledávání nebo z odkazu na cizí stránce. Ovšem v online marketingu cílovou stránkou rozumíme speciální stránku, která je zaměřená na konverzní akci, tzv. call-to-action (CTA), tzn. např. přihlášení k odběru newsletterů, registrace, koupě zboží atd.

Základní problémy při tvorbě webových stránek

a) Jsme slepí a ignoranti

Nemluvíme se svými zákazníky, koncovými uživateli. Pracujeme uvnitř bubliny, soustřeďujeme se pouze na online marketing, nikoliv na zákazníka. Ignorace případných mezer ve znalostech zákazníků.

Musíme si proto položit tyto otázky a najít na ně odpovědi:

Kdo jsou naší zákazníci? Jak reagují? Co je motivuje?

b) Naše dítě není ošklivé

Stejně jako rodiče si myslí, že jejich dítě je krásné a nejlepší, tak i vy si myslíte to samé o svých stránkách. Ztrácíte tak potřebnou objektivitu.

Dejte vaše výtvory někomu mimo vlastní firmu, aby je ohodnotil. Získáte tak velmi cennou zpětnou vazbu od objektivního pozorovatele.

Sedm hříchů při tvorbě landing page

1) Nejasná výzva k reakci

Uživatel se ptá: Co zde mám dělat?

Odstranění vizuálních rozptýlení, navedení uživatele k akci.

2) Příliš mnoho možností

Uživatel se ptá: Co přesně mám na téhle stránce dělat?

Na domovské stránce je příliš mnoho klikacích linků. Pouze přidáváme, neubíráme.

Nutné přiblížit návštěvníka k cíli např. rozdělením do kategorií a podkategorií, vyhnout se přílišnému detailnímu popisování. To na domovskou stránku nepatří.

3) Požadováno příliš mnoho informací

Dotazy na příliš osobní otázky.

Web designér se ptá: Jaké minimum informací potřebujeme? Opravdu je třeba tolik informací?

4) Příliš mnoho textu

Na domovskou stránku dáváme jen nezbytný text. Příliš mnoho textu nikdo číst nebude – obtěžuje.

5) Nedodržení slibů

Popisek stránky neodpovídá obsahu stránky, kam směřuje. Např. je nejprve nutná registrace, odběr, jedná se pouze o stručný přehled apod. Zkrátka uživatel nenašel to, na co jsme ho lákali, tudíž si pak připadá podvedený.

Cílem je dostat slíbené na cílovou stránku.

6) Vizuální rozptýlení

Na stránce je příliš mnoho obrázků, výrazných textů, barev nebo např. pohybujících se bannerů. Je nutné testování, zda to uživatele neobtěžuje.

7) Nedostatek důvěry

Vybudování důvěry na internetu je velice těžké, jelikož neexistuje osobní kontakt. Komunikace probíhá anonymně, uživatele neznáme, známe pouze technické parametry.

Symboly důvěry (bezpečností loga) utvrzují uživatele o kvalitě webu. Tyto symboly musí být viditelné hned při načtení stránky. Není dobré je umísťovat k dolnímu okraji stránky, kam se musí srolovat – jen velmi zřídka rolují až dolů. Proto je lepší taková loga/certifikace vkládat do horní nebo postranní části stránky.

Comments

Add a comment

*

  1. Jak tvořit skvělé emaily | StartupHelp.cz07-24-15

Pokud ti článek pomohl, není nic lepšího, než pomoci i dalším :-)


 

Co je StartupHelp

StartupHelp je pomocník pro ty, kteří chtějí začít podnikat nebo už vlastní firmu mají. Otevřeně popisuje, jak vznikaly startupy SportCentral a GMCHelper. Jsou tady zveřejněné interní informace v původní podobě – chyby i úspěchy. StartupHelp je otevřený i dalším lidem, kterým se tato myšlenka líbí a chtěli by psát o svém podnikání nebo nápadech. Přidejte se.

Máte startup?

Pokud máte vlastní startup a chtěli byste o něm psát na StartupHelp, napište na roman@startuphelp.cz.
Jsme na: Twitteru a Facebooku