Jak provést lean průzkum trhu na internetu

Posted by
|

Na naši novou rubriku jsme vás upozornili již v minulém týdnu. Tento týden budeme pokračovat dalším článkem. Pro začátek ještě připomenu, že tyto články budou koncipované spíše jako poznámky, které jsme si dělali ze zahraničních webinářů pro potřeby SportCentralu a StartupHelpu. Výhodou pro vás je, že se nemusíte brodit sáhodlouhým textem, ale vše budete mít přehledně v několika odrážkách a se stručným popisem. Pokud by někdo potřeboval širší záběr informací, pak ho odkážu v prvé řadě na komentáře přímo pod článkem, kde se můžete na cokoliv zeptat a my vám samozřejmě odpovíme. V článcích nebude chybět odkaz na zdrojový webinář, tudíž zájemci si budou moci shlédnout video v celé délce.

Jak provést lean průzkum na internetu

Téma: How To Do Better Market Research

Zdroj: http://grow.kissmetrics.com/webinar-88-recording (prezentuje Chuck Liu – vedoucí Design Research KISSmetrics)

3 základní mantry internetového průzkumu trhu

Cílem průzkumu trhu jsou lepší a rychlejší rozhodnutí. Priority průzkumu se liší podle toho, v jaké fázi se váš podnik nachází. V tomto článku se zaměříme pouze na „lean průzkumy“, což jsou takové, které jsou levné, nenáročné na vypracování a mají rychlé výsledky.

Nástroje zdarma:

 • Google Trends (http://www.google.cz/trends/) – měří tržní potenciál, trendy a zájmy uživatelů
 • Twitter, Facebook, LinkedIn, Quora atd. – prohledat stránky konkurence nebo stránky řešící stejný problém
 • komunikace s experty – emailem, na FB, TW či jiných komunikačních kanálech

3 základní vlastnosti každého průzkumu:

 • hypotéza – musíme definovat konkrétní hypotézu, kterou chceme ověřit
 • v krátkosti a cíleně – 5 dní, 2 týdny maximálně
 • zaměření na výsledek – na konci budeme vědět, zda udělat toto či tamto

3 způsoby jak dělat „lean průzkum“ trhu pro začínající firmy

Příklady otázek, které by si začínající podniky mohly pokládat:

Jaký problém, potřeby lidé mají?

Chápou lidé hodnotu vašeho produktu?

Jaké zprávy jsou nejefektivnější k vysvětlení vašeho produktu?

Dokážou lidé přijít na to, jak používat váš produkt?

Proč lidé přestávají používat váš produkt?

Co lidé potřebují? – měříme, jak se lidé chovají

Co lidé chtějí? – měříme, co lidé říkají

Mohou to lidé používat?

Nyní si popíšeme 3 způsoby, jak provést rychle a levně průzkum na internetu:

 1. dotazníky + distribuce na sociální sítě
  1. vytvořit dotazník/otázku;
  2. vyvěsit ho na TW/FB/G+ apod. – lze využít @konkurence, protože i kdybych měl málo followers na vlastním účtu, tak tímto @konkurence se můj dotaz zobrazí i lidem, kteří sledují kanál onoho konkurenta. Superlíný způsob je využití hashtagu #lazyweb, pod kterým se lidé na Twitteru ptají na všechno možné;
  3. analyzovat výsledek.

*klady: nízké náklady, cílení respondentů

*zápory: nutné hledání na TW/FB/G+ po vhodných skupinách

 1. AdWords (http://www.google.com/adwords/)
  1. klíčová slova sama o sobě determinují, kdo uvidí co (konkrétní dotazy, slang, odborná slova apod.);
  2. ohraničte oblast působení, abyste lépe zacílili na své zákazníky;
  3. je-li cena klíčového slova blízko 1 USD, tak ho nepoužívejte, je příliš drahý;
  4. nastavte si maximální denní útratu, aby se vám to nevymklo kontrole.

*klady: PPC, cílení ankety

*zápory: klíčová slova mohou být drahá, KW nemusí mít žádnou hledanost, může trvat dlouhou dobu

 1. Amazon Mechanical Turk (www.mturk.com/) – jedná se o inzertní prostor, kde stojí na jedné straně zadavatel úkolů/otázek a na straně druhé dobrovolníci, kteří plní úkoly, resp. odpovídají na otázky a za to dostávají finanční odměnu
  1. vytvoř úkol;
  2. nahraj ho na www.mturk.com;
  3. analyzuj data.

*klady: platíte pouze za dobré odpovědi (nikoliv třeba za spamy), levné

*zápory: dlouhé nastavování

3 způsoby jak dělat „lean průzkum“ trhu pro existující firmy

 1. In-App průzkum = průzkum v rámci vlastní aplikace
  • popostrčte své návštěvníky in-app průzkumem;
  • nastavte průzkum tak, aby se objevil až po 1-2 minutách strávených na webu, nikoliv hned po načtení stránky, jelikož lidé nemají rádi, když na ně něco vyskočí hned z kraje;
  • vyvěste feedback formulář na svých stránkách, aby byl dostupný ze všech koutů.

*klady: levné, nenáročné, rychlé odpovědi

*zápory: limituje to pouze na tvé současné návštěvníky, může to naštvat některé návštěvníky

 1. experience sampling – ptáme se na stejnou otázku v různých časech, nebo když jsou splněny jisté podmínky (např. provedli nějakou činnost 5x). Na druhou stranu tento způsob vyžaduje nějaký motivační stimul např. v podobě nějaké výhry. Připravte spíše významnější výhru, jelikož na padesátikorunový poukaz se vám vykašlou, ale 500 Kč, to už je jiná J.

Příklady otázek:

Z jakého důvodu jste právě provedli tuto akci?

Jaký máte pocit z použití aplikace pro dnešní den?

Jak moc souhlasíte/nesouhlasíte s …?

*klady: zdůrazňuje náladu, chování, stres apod. v určité situaci, měří rozdíly v čase

*zápory: risk, že účastníci přestanou v průběhu odpovídat, potřeba stimulu, není vhodné pro zjištění, zda něco dělá opakovaně

 1. vytvořit Customer Advisory Board (zákaznický panel) a dělat s nimi pravidelné průzkumy

*klady: vysoce kontextové informace, prohlubování vztahu s návštěvníky

*zápory: náročné pro vaši přípravu, rekrut může být dobrý, ale i špatný

 

Líbí se vám naše nové články? Nestyďte se nám sdělit váš názor.

Add a comment

*

Pokud ti článek pomohl, není nic lepšího, než pomoci i dalším :-)


 

Co je StartupHelp

StartupHelp je pomocník pro ty, kteří chtějí začít podnikat nebo už vlastní firmu mají. Otevřeně popisuje, jak vznikaly startupy SportCentral a GMCHelper. Jsou tady zveřejněné interní informace v původní podobě – chyby i úspěchy. StartupHelp je otevřený i dalším lidem, kterým se tato myšlenka líbí a chtěli by psát o svém podnikání nebo nápadech. Přidejte se.

Máte startup?

Pokud máte vlastní startup a chtěli byste o něm psát na StartupHelp, napište na roman@startuphelp.cz.
Jsme na: Twitteru a Facebooku