Na co si dát pozor při jednání s investorem (smlouva mezi startupem a investorem)

Posted by
|

Startupy vyhledávají investory pro finanční a jinou podnikatelskou podporu a pomoc. Volnost a flexibilita je samozřejmě u startupu důležitá, nicméně jakmile vstupujete do vztahu s investorem, doporučujeme upravit práva a povinnosti důkladněji než přátelskou ústní dohodou.

Jak ošetřit, aby mi nápad někdo neukradl?

Řada startupistů si láme hlavu nad tím, jak sdělit a prezentovat svůj nápad a zároveň neprozradit jeho tajemství. Pochopitelně investoři ve většině případů nepodepíší smlouvu o mlčenlivosti (NDA, non-disclosure agreement, či confidentially agreement) na první schůzce ještě před vaší prezentací byznys plánu.

Z právního hlediska je možné výrobek patentovat, registrovat si ochrannou známku či podobně ochránit název, službu či samotný výrobek startupu. Opatrnost je na místě, avšak zbytečně v tom nespekulujte. Byznys prostředí dokazuje, že nejde pouze o nápad a nějakou znalost, ale úspěch tkví v samotném provedení.

Nezapomeňte si rovněž prověřit investora, do jakých projektů investoval, jak byly úspěšné, atp. Ještě lepší je samozřejmě promluvit přímo se členy týmu konkrétního startupu.

Smlouva o tiché společnosti

Podnikatelé mohou využít smlouvy o tiché společnosti (§ 2747–2755 občanského zákoníku) pro založení právního vztahu s investorem. Smlouva nemusí řešit čistě finanční záležitosti, je možné vložit řadu práv a povinností obchodních. Výhodou smlouvy o tiché společnosti je skutečnost, že nemusíme zakládat žádnou korporaci s investorem, postačí nám na rozdělení práv, povinností a podílu zisku jedna smlouva.

Smlouvu o tiché společnosti lze nově od roku 2014 založit ústně, přesto z praxe doporučujeme vždy dodžovat písemnou formu.

Investor, v našem případě tichý společník, může po celou dobu působení startupu zůstat v anonymitě vůči veřejnosti. Pokud je v názvu startupu (konkr. v názvu obchodní firmy) uvedeno jméno investora, pak mu vznikají povinnosti vůči 3.osobám a ručí za závazky z podnikání startupu.

Ve smlouvě dobře specifikujte výši podílu na zisku, protože zákon jej definuje pouze termínem “určení podílu na základě praxe a zvyklostí”.

Pokud není stanoveno ve smlouvě, smlouvu o tichém společenství lze vypovědět nejpozději 6 měsíců před koncem účetního období.

Stanovte povinnosti, odpovědnost a sankce

Smlouva by měla stanovit práva a povinnosti stran. Se stanovením povinností přichází na řadu odpovědnost. Tu je třeba ve smlouvě dostatečně vydefinovat. Ale ani stanovení odpovědnosti nestačí. Ještě je potřeba zakotvit sankce, v případě, že není splněna povinnost. Smlouva, která obsahuje práva a povinnosti, ale chybí ji ustanovení o sankcích, není funkční.

Dílo chráněné autorským zákonem

Naprogramovanou aplikaci na OS X či Android lze považovat za autorské dílo programátora. Kolega, který má na starosti prodej aplikace bude považován za spoluautora aplikace v případě, že se podílel na vývoji nejen obecnými radami a náhodným připomínkováním. Spoluautorství je důležité, neboť pouze autor a spoluautor mohou rozhodovat o užití díla, jinými slovy, jak se s dílem bude nakládat. Pokud spolupracovníci nejsou spoluautoři, je třeba sepsat licenční smlouvy.

Právní dokumentace musí myslet na budoucí růst

Z právního pohledu podnikatele i investora by měla právní dokumentace řešit nejen aktuální stav, ale rovněž nastavit podmínky pro jeho budoucí fungování. Dokumentace tak může řešit nejen majetkovou strukturu, definovat práva a povinnosti mezi startupem a investorem, ale může vhodně připravit startup na samostatné uzavírání smluv s dodavateli a odběrateli.

Článek připravil portál PravoProPodnikatele.cz, který pomáhá online podnikatelům a provozovatelům e-shopů řešit jakékoli právní situace. Rozsáhlé know-how a zkušenosti v oblasti práva a podnikání na internetu vám předává advokátní kancelář Kropáček Legal.

Add a comment

*

Pokud ti článek pomohl, není nic lepšího, než pomoci i dalším :-)


 

Co je StartupHelp

StartupHelp je pomocník pro ty, kteří chtějí začít podnikat nebo už vlastní firmu mají. Otevřeně popisuje, jak vznikaly startupy SportCentral a GMCHelper. Jsou tady zveřejněné interní informace v původní podobě – chyby i úspěchy. StartupHelp je otevřený i dalším lidem, kterým se tato myšlenka líbí a chtěli by psát o svém podnikání nebo nápadech. Přidejte se.

Máte startup?

Pokud máte vlastní startup a chtěli byste o něm psát na StartupHelp, napište na roman@startuphelp.cz.
Jsme na: Twitteru a Facebooku