Co všechno a koho kontroluje Česká obchodní inspekce?

Posted by
|

Kontrola od ČOIky je noční můrou pro mnohé podnikatele, ať už provozují online byznys či mají kamennou prodejnu. Existuje řada příkladů z praxe o kontrolách a pokutách od České obchodní inspekce. Některé najdete v podnikatelských zpravodajích, jiné v diskuzních forech a ostatní kolují mezi podnikateli pouze v ústní formě. Ne všechny jsou ale pravdivé.

V tomto článku si představíme Českou obchodní inspekci z pohledu podnikatelů. Upozorníme, co vše inspektoři kontrolují a ve kterých oblastech byste měli být nejvíce na pozoru.

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby, které prodávají (dodávají) zboží či poskytují služby v České republice.

Toto je částečně vytržená věta ze zákona, která však hovoří příliš obecně. Pojďmě se konkrétně podívat na to, co všechno může ČOI kontrolovat a kdo všechno podléhá její pravomoci.

Co Česká obchodní inspekce kontroluje?

Česká obchodní inspekce je orgán státní správy, podřízen Ministerstvu průmyslu a obchodu v ČR a inspektoři jsou oprávněni kontrolovat:

 • zda prodejci a dodavatelé dodržují stanovené podmínky k zabezpečení jakosti zboží nebo výrobků (kromě potravin) včetně jejich zdravotní nezávadnosti, podmínek pro skladování a dopravu;
 • zda prodejci používají ověřená měřidla a zda používaná měřidla odpovídají příslušným předpisům, technickým normám či případnému schválení (např. festivalový prodej, stánkový prodej);
 • zda prodejci dodržují právní předpisy pro provozování specifických činností či poskytování určitých služeb;
 • zda jsou výrobky náležitě označeny povinným označením, zda k nim byl vydán příslušný certifikát, zda vlastnosti výrobků odpovídají příslušným technickým požadavkům, atd. (např. elektronika);
 • zda jsou výrobky uvedené na trh bezpečné (např. hračky);
 • zda poskytovatelé dodržují povinnosti stanovené právními předpisy při sjednávání spotřebitelského úvěru (pokud dozor v daném případě nevykonává Česká národní banka).

Veškeré pravomoci ČOI najdete v §2 a násl. zákona č. 64/1986 Sb., Zákon České národní rady o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

Kde Česká obchodní inspekce nemá pravomoc

Česká obchodní inspekce nekontroluje kvalitu potravin, pokrmů a tabákových výroků, ale může se zabývat správným účtováním ceny z hlediska poctivosti prodeje. Inspektoři ČOI rovněž nemají působnost v oblasti zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu.

ČOI nemá pravomoc rozhodovat o reklamacích zákazníků. Pokud nakoupíte zboží v e-shopu a následně nejste spokojeni s průběhem reklamace u prodejce, Česká obchodní inspekce není oprávněna vstupovat do sporu. Jedná se o občanskoprávní spor, který rozhoduje soud.

Dle tiskové zprávy přijala Česká obchodní inspekce za 2. čtvrtletí 2015 více jak 1500 stížností od spotřebitelů. Z šetřených podnětů prokázali inspektoři oprávněnost pouze u 172 případů.

Jednalo se především o případy, kdy kupující nesouhlasili s vyřízením reklamace, prodávající nevrátil kupujícímu peníze po odstoupení od smlouvy, či vůbec nedodal zboží. Jedná se o porušení občanského zákoníku a v těchto případech nemá ČOI pravomoc spory řešit.

Sankce a pokuty od České obchodní inspekce

Inspektoři České obchodní inspekce jsou oprávněni uložit kontrolované osobě za méně závažná provinění na místě blokovou pokutu do výše 5 tisíc korun. Zákon umožňuje uložit pokutu ve správním řízení až do výše 50 milionů kroun.

Kromě finančních pokut je ČOI oprávněna také zakázat prodej výrobků či zakázat uvádění výrobků na český trh z důvodu porušení právních předpisů ČR.

Provozovatele e-shopů upozorňujeme, že Česká obchodní inspekce provádí pravidelné kontroly internetových obchodů. Podnikatelé jsou dlouhodobě monitorováni a kontrolováni, zda dodržují právní předpisy, především zákon o ochraně spotřebitele. Výsledky kontrol jsou zveřejňovány čtvrtletně na oficiálních stránkách coi.cz.

Přiložená infografika znázorňuje výsledky kontrol e-shopů za 2.čtvrtletí 2015.

Infografika Kontroly a pokuty eshopu 2015 2. ctvrtleti

Česká obchodní inspekce není jediný orgán, který kontroluje podnikatele

Česká obchodní inspekce je bezpochyby nejznámějším orgánem, který kontroluje a pokutuje podnikatele, kteří nedodržují právní předpisy. Existuje však řada dalších orgánů, které kontrolují podnikatele, zda dodržují právní předpisy.

Kontrolními orgány jsou např.:

 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce
 • Státní veterinární správa České republiky
 • Orgány ochrany veřejného zdraví
 • Česká inspekce životního prostředí
 • Česká telekomunikační úřad
 • Úřad pro ochranu osobních údajů
Článek připravil portál PravoProPodnikatele.cz, který pomáhá online podnikatelům a provozovatelům e-shopů řešit jakékoli právní situace. Rozsáhlé know-how a zkušenosti v oblasti práva a podnikání na internetu vám předává advokátní kancelář Kropáček Legal.

Add a comment

*

Pokud ti článek pomohl, není nic lepšího, než pomoci i dalším :-)


 

Co je StartupHelp

StartupHelp je pomocník pro ty, kteří chtějí začít podnikat nebo už vlastní firmu mají. Otevřeně popisuje, jak vznikaly startupy SportCentral a GMCHelper. Jsou tady zveřejněné interní informace v původní podobě – chyby i úspěchy. StartupHelp je otevřený i dalším lidem, kterým se tato myšlenka líbí a chtěli by psát o svém podnikání nebo nápadech. Přidejte se.

Máte startup?

Pokud máte vlastní startup a chtěli byste o něm psát na StartupHelp, napište na roman@startuphelp.cz.
Jsme na: Twitteru a Facebooku