Efektivní práce s Excelem (2. část)

Posted by
|

Dnes se vracíme k efektivní práci v programu Excel. Minule jsme řešili několik základních funkcionalit, v této části se zaměříme na ty nejužitečnější klávesové zkratky, které fungují nejen v Excelu, ale dost často i v celém Microsoft Windows systému.

1.     Rychlé označení celé sekce

Jak? CTRL + SHIFT + Šipky.

SHIFT + Šipky říká Excelu, aby vybral více buněk najednou. CTRL + Šipky říká, aby našel konec řádku/sloupce.

UPOZORNĚNÍ: CTRL + Šipky vám najde konec sloupce/řádku, přičemž konec je vždy prázdná buňka. Z toho důvodu si musíte dávat pozor na prázdné buňky, sloupce nebo řádky. Obecně v Excelu by neměly být žádné prázdné řádky ani sloupce, právě protože Excel jimi definuje počátek a konec tabulky. Samozřejmě, pokud chcete mít na jednom listu více tabulek, pak jsou prázdné sloupce a řádky v pořádku.

Rychlé označení celé sekce

Rychlé označení celé sekce

2.     Hromadná úprava listů

Občas máme na více listech zcela totožná tabulky, tzn. řádky a sloupce jsou na stejných pozicích a potřebujeme tato data upravit ve všech Listech najednou.

Jak? SHIFT + List.

Cokoliv pak změníte v jednom listu, se projeví i v ostatních listech ve výběru.

UPOZORNĚNÍ: Pro zrušení hromadných úprav musíte kliknout na jakýkoliv list, který nebyl vybrán do hromadného výběru.

3.     Rychlé přetažení vzorců do řádků

Pro přetažení vzorce do dalších řádků můžeme buď podržet pravý dolní roh buňky a přetáhnout je dolů, anebo na ten pravý roh buňky můžeme 2x poklepat.

Jak? 2x poklepat na pravý dolní roh buňky se vzorcem.

Rychlé přetažení vzorců do řádků

Rychlé přetažení vzorců do řádků

Tento způsob funguje pouze za předpokladu, že v levém nebo pravém sloupci od daného sloupce jsou nějaké vyplněné řádky. Zkrátka Excel musí rozeznat až do jakého řádku má vzorec kopírovat.

4.     Vyplnit označené pole stejným textem

Jak? Označit pole => Napsat text/číslo => podržet CTRL + ENTER.

Vyplnit označené pole stejným textem

Vyplnit označené pole stejným textem

5.     Vybrat vše

Jak? CTRL + A.

Tato zkratka funguje v celém systému Windows. V Excelu touto zkratkou označíte celou tabulku, přičemž tabulku Excel rozeznává jako oblast vyplněných buněk, až do chvíle, než narazí na prázdný řádek či sloupec.

Vybrat vše

Vybrat vše

Pokud chcete vybrat celý list, pak označte myší buňku, která zjevně nepatří na žádné tabulky a poté použijte CTRL + A.

6.     Kopírovat, vyjmout, vložit

Jak? CTRL + C = kopírovat, CTRL + X = vyjmout, CTRL + V = vložit.

7.     Zakotvení řádku, sloupce, buňky ($)

Zakotvení ve vzorci znamená, že když potáhneme vzorec do dalších řádků/sloupců, tak zakotvený řádek/sloupec se nebude nijak posouvat. Symbol pro zakotvení je $ a lze jej vyvolat kombinací kláves R ALT + ů.

Jak? Klikněte do části vzorce, který chcete zakotvit => F4. Opakovaným stiskem F4 vyberete, zda chcete zakotvit řádek, sloupec nebo jednu konkrétní buňku.

Zakotvení řádku, sloupce, buňky ($)

Zakotvení řádku, sloupce, buňky ($)

8.     Opakování poslední akce

Jak? F4. Tlačítkem F4 vždy provedete opakování poslední akce.

9.     Najít a nahradit

Jak? Označte si oblast buněk, ve které chcete hledat/nahradit => CTRL + F = najít, CTRL + H = nahradit.

Najít a nahradit

Najít a nahradit

10.Slučování hodnot

Občas se přihodí, že chceme sloučit obsah dvou a více buněk do jedné buňky. K tomu slouží symbol &.

Jak? R ALT + C = &. Pozn. R ALT znamená Right ALT (pravý ALT).

Slučování hodnot_1

Slučování hodnot_1

Celý vzorec z příkladu nahoře tedy vypadá =A1&“ „&B1. Což pro Excel znamená, že má sloučit buňku A1 a B1 a mezi nimi vložit mezeru. Mezera se definuje v uvozovkách „mezera“. Podobně jako mezera se vkládají texty, čísla nebo symboly – vždy do uvozovek.

Slučování hodnot_2

Slučování hodnot_2

11.Odebrat ohraničení buněk

Občas potřebujeme odstranit ohraničení buněk. Místo toho, abychom hledali v nabídce ohraničení,

Odebrat ohraničení buněk

Odebrat ohraničení buněk

tak stačí použít kombinaci CTRL + L SHIFT + – (klávesa nalevo od pravého SHIFTu).

Rekapitulace

Klávesová kombinace Funkce
CTRL + SHIFT + šipky rychlé označení celé sekce
SHIFT + List hromadná úprava Listů
2x poklepat na + rychlé přetažení vzorců do řádků
Označit pole => Napsat text/číslo => podržet CTRL + ENTER vyplní označené pole stejným textem
CTRL + A vybrat vše
CTRL + C/X/V kopírovat/vyjmout/vložit
F4 zakotvení buňky ($)
F4 opakování poslední akce
CTRL + F/H najít/nahradit
R ALT + C = & slučování hodnot
CTRL + L SHIFT + – odebrání ohraničení buněk

 

Všechny klávesové zkratky lze najít na support stránce pro MS Office.

 

Líbil se vám tento miniseriál o Excelu? Pokud máte zájem o další MS Office aplikace, pak neváhejte nám to napsat do komentářů pod článkem.

Add a comment

*

Pokud ti článek pomohl, není nic lepšího, než pomoci i dalším :-)


 

Co je StartupHelp

StartupHelp je pomocník pro ty, kteří chtějí začít podnikat nebo už vlastní firmu mají. Otevřeně popisuje, jak vznikaly startupy SportCentral a GMCHelper. Jsou tady zveřejněné interní informace v původní podobě – chyby i úspěchy. StartupHelp je otevřený i dalším lidem, kterým se tato myšlenka líbí a chtěli by psát o svém podnikání nebo nápadech. Přidejte se.

Máte startup?

Pokud máte vlastní startup a chtěli byste o něm psát na StartupHelp, napište na roman@startuphelp.cz.
Jsme na: Twitteru a Facebooku