Denis Anděl představuje startup Eduma.cz

Posted by
|

1. Denisi, představ prosím váš podnikatelský záměr v 1 větě.

Eduma.cz je online forma doučování pomocí video spojení včetně sdílené interaktivní plochy. Jde o zefektivněni staré koncepce, kdy se student nebo doučující museli setkat na konkrétním místě – což si vyžadovalo čas, peníze, energii.

2. Proč jste se do toho pustili?

Z podnikatelského hlediska jde o dobrý profitabilní projekt, díra na trhu, příležitost.

Eduma startup doučování

3. Můžeš vás prosím představit? Jaké zkušenosti a znalosti vám pomohou ve vašem podnikání uspět?

Projekt jsme spustili jako 4 partneři. Každý z nás měl jiné zkušenosti, dovednosti schopnosti. Díky tomu jsme vytvořili silnou synergii, která nám pomohla projekt zrealizovat. Někdo měl zkušenosti se startupy, někdo byl zase dobrý programátor a tak podobně.

4. Kdo jsou vaši ideální zákazníci a jak bys je charakterizoval? Kolik jich je?

No, pokud bych měl říct, kdo je ideální zákazník, tak asi pracovně vytížení rodiče, kteří nemají každý den čas dohlédnout na přípravu dětí do škol, za to mají prostředky k tomu si zaplatit lektora, který se dětem bude věnovat. Dají svému dítěti tablet, spojí ho s učitelem a ten mu pomůže vysvětlit látku, nebo jej připravit druhý den do školy. Ale v podstatě jakýkoliv student základní, střední či vysoké školy, který potřebuje doučit nějakou látku či předmět.

5. S jakými problémy / potřebami se potýkají?

V ČR jsou například lokality, které nemají dostatek kvalifikovaných učitelů, nebo nejsou specializovaní. Když se student na víkend vrátí z koleje domů do své rodné vísky a potřebuje se učit, nesežene v blízkosti bydliště učitele pro mechaniku kapalin, či jiný, již úzce specializovaný předmět. Na našem portálu si může vybrat a poptat přesně to, co se potřebuje doučit.

6. Jaké je vaše řešení na tyto jejich potřeby?

Náš produkt je interaktivní učebna. Naše služba je zprostředkovat spojení mezi těmi, kdo znalosti hledají a těmi, kdo je nabízejí.

Eduma doučování online leták

7. Jaké mají vaši zákazníci alternativy a kdo je vaší konkurencí?

V tuto chvíli nemáme žádnou přímou konkurenci.

8. Zkus jednou větou říct, proč by měli zákazníci využít právě tvůj/vaši produkt / službu.

Zákazník si vyhledá předmět, který se potřebuje doučit, vybere si učitele, domluví si hodinu (pokud učitel není online) a nemusí nikam chodit, nemusí nikdo chodit k němu. Jednoduše se spojí s učitelem přes internet a ten se mu následně věnuje. Šetří se tak čas strávený cestováním i peníze.

9. Jakými marketingovými kanály budete svoje podnikání propagovat?

Marketing vedeme ve dvou liniích, jednak cílíme na studenty a jednak na učitele, kteří by doučovali. Hodně budeme využívat online marketing, klasické PPC a plánujeme zapojit také obsahový marketing. Hodně také sázíme na sociální sítě. Dále pak s kolegou budeme aktivně oslovovat vhodné partnery pro rozšíření spolupráce.

10. Na čem budete vydělávat a kolik to bude stát?

Kolik se bude za doučování platit je otázka na učitele. Respektive, každý učitel si může stanovit svou hodinovou sazbu, za kterou chce doučovat. Klidně se může stát, že nějaký učitel, specialista ve svém oboru, bude mít na nějaký konkrétní předmět cenu 400 Kč za hodinu a jiný zase za 300 Kč. Toto ovlivňovat nechceme. My zprostředkováváme hlavně spojení a technickou realizaci hodiny. Z každé uskutečněné hodiny máme procenta, která se odečtou od sazby učitele. O tom učitel ale ví, takže si případně svou hodinovou sazbu může navýšit. Pak ale platí klasické konkurenční prostředí, ve kterém si příliš drahého učitele student nevybere a zkusí radši jiného.

11. Jaké náklady s sebou tvoje podnikání nese?

Nejvyšší náklady byl náš vlastní čas a energie. :) Samozřejmě vstupní investice byly, ale jako čtyři partneři jsme spojili síly i v tomto směru.

12. Koho máte v týmu a jakou mají roli?

Všichni víme, že v podnikání není nic méně než fulltime. :) Zatím zvládá projekt uřídit náš zakladatelský tým, tedy 4 osoby. V případě potřeby krátkodobě outsourcujeme.

13. V jakém stádiu jste se svým podnikáním nyní?

Projekt je připraven a spuštěn. V tuto chvíli probíhám nábor učitelů, ale někteří jsou již k dispozici, takže hodina se může uskutečnit.

14. Narazili jste na nějaké problémy, které bylo potřeba překonat, nebo chyby, které jste udělali?

Vyloženě, že bychom udělali nějakou zásadnější chybu se říct nedá. Měli jsme to od začátku dobře promyšlené a brali to krok za krokem. Problémy určitě byly a nebylo jich málo. Většina z nich se týkala technického charakteru realizace. Stabilita spojení, optimalizace, nahrávání videí a zvukových záznamů jednak pro naši kontrolu, jednak jako přídavná služba pro zapomnětlivé studenty, atp.

Eduma startup brainstorming

15. Jaké jsou 3 nejbližší kroky, které se chystáte udělat?

Stabilizace, rozvoj a inovace.


Komentář StartupHelp

Startup má určitě velký potenciál s ohledem na to, že trh s online doučováním by měl být poměrně velký a do budoucna dále růst. Aplikace vypadá přehledně a důvěryhodně. Záležet bude zejména na schopnosti získávat učitele a studenty v dostatečném množství a za takovou cenu, aby fungoval celý model po ekonomické stránce s přiměřenou návratností (náklady na akvizici nižší než hodnota učitele / studenta).


Chceš podobnou formou představit svůj startup? Napiš mi na roman@startuphelp.cz.

Comments

Add a comment

*

  1. Jaké otázky si položit při propagaci startupu a proč vsadit na SEO? | StartupHelp.cz08-11-17
  2. Jaké otázky si položit při propagaci startupu? | StartupHelp.cz08-11-17

Pokud ti článek pomohl, není nic lepšího, než pomoci i dalším :-)


 

Co je StartupHelp

StartupHelp je pomocník pro ty, kteří chtějí začít podnikat nebo už vlastní firmu mají. Otevřeně popisuje, jak vznikaly startupy SportCentral a GMCHelper. Jsou tady zveřejněné interní informace v původní podobě – chyby i úspěchy. StartupHelp je otevřený i dalším lidem, kterým se tato myšlenka líbí a chtěli by psát o svém podnikání nebo nápadech. Přidejte se.

Máte startup?

Pokud máte vlastní startup a chtěli byste o něm psát na StartupHelp, napište na roman@startuphelp.cz.
Jsme na: Twitteru a Facebooku