Právní doporučení pro provozovatele diskuzních for

Posted by
|

Plánujete založení internetového fora anebo už diskuzní online forum provozujete? Velmi častá otázka provozovatelů diskuzních for je, zda a do jaké míry odpovídají za obsah v komentářích.

Na internetu se vedou rozsáhlé diskuze o odpovědnosti provozovatelů internetových for, avšak řada informací není právně korektní a informace jsou zavádějící.

Pokud se rozhodnete číst neodborné články a diskuze ohledně tohoto tématu, doporučujeme:

 • Sledujte datum příspěvků, protože se právní předpisy mění a v mezidobí mohlo dojít k právní úpravě odpovědnosti či jinému soudnímu výkladu.
 • Informace si vždy ověřujte z oficiálních zdrojů či zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

V následujícím příspěvku si právně ujasníme pozici provozovatele diskuzního fora a jeho odpovědnost za obsah ve foru.

Odpovědnost provozovatele diskuzního fora za obsah

Odpovědnost provozovatele diskuzního fora řeší zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o některých službách informační společnosti).

Zákon stanovuje výjimku z odpovědnosti pro poskytování hostingových služeb a částečně také pro provozovatele diskuzních for.

„Poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem, odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele, jen a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.“

§ 5 zákona o některých službách informační společnosti

„Poskytovatelé služeb nejsou povinni a) dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací, b) aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.“

§ 6 zákona o některých službách informační společnosti

Upozorňujeme, že je výše uvedená ustanovení nutné vykládat tzv. eurokonformě, neboť se jedná o provedení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“).

Co z toho vyplývá pro provozovatele diskuzních for

Provozovatel není povinen aktivně vyhledávat příspěvky a komentáře, které by potenciálně mohly být protiprávní.

Pokud se ale provozovatel prokazatelně dozví, že je nějaký příspěvek na foru nelegální, je povinen ho odstranit.

Pozor: od června 2015 už to ale úplně neplatí

V červnu 2015 rozhodl Evropský soud pro lidská práva (ESLP) v rozsudku Delfi proti Estonsku a dovodil odpovědnost provozovatele diskuzního fora za obsah zveřejněný jeho uživateli.

Na internetu se zvedla vlna ostré kritiky a nesouhlasu. Rozhodnutí ESLP bylo následně uživateli častokrát bohužel interpretováno stylem vytržených informací z kontextu.

Rozhodnutí ESLP je bezesporu průlomové, avšak přestože soud v tomto případě dovodil odpovědnost provozovatele diskuzního fora, nelze obecně tvrdit, že každý provozovatel internetového diskuzního fora je odpovědný za příspěvky a komentáře uživatelů.

Proč je případ Delphi vs Estonsko jiný?

 • Zpravodajský server Delfi patří k největším v Estonsku.
 • Má více jak 100 tisíc komentářů měsíčně.
 • Delphi měla ekonomický profit z množství komentářů. Snažila se cíleně psát články s kontroverzními tématy. Obliba serveru byla do značné míry právě na vyhrocených diskuzích.
 • Čtenáři byli aktivně vyzývání k účasti v diskuzi.
 • Delphi posouvala dopředu nejčastěji komentované články.

Více o případu Delphi vs. Estonsko najdete v příspěvku: Odpovědnost za obsah Delfi vs. Estonsko.

Doporučení pro české provozovatele diskuzních for

Soudní dvůr Evropské unie se nechal slyšet, že rozsudek Delfi vs. Estonsko se týká velkých a komerčních zpravodajských portálů. Rozsudek nemá působit na typy diskuzních for, kde jsou příspěvky umisťovány k jednotlivým tématům. Na portálu Delphi byly komentáře vždy připojovány k článkům.

Provozovatelům diskuzních for doporučujeme konzultovat svůj podnikatelský záměr diskuzního fora se zkušeným odborníkem (pozor na 5 nejčastějších právních chyb online podnikatelů).

Případ odpovědnosti provozovatelů budou soudy posuzovat případ od případu. Provozovatelům obecně doporučujeme zavést následující opatření:

 • Zpracujte kvalitně svá Pravidla užití diskuzního fora.
 • Upravit Registrační podmínky pro uživatele for.
 • Používejte nástroj na automatické mazání vámi definovaných slov (např. vulgarit) či kompletní blokování příspěvků s určitými klíčovými slovy.
 • Mějte aktivní moderátory, kteří pravidelně sledují aktivitu v komentářích a mohou odchytit nežádoucí komentáře, které projdou přes filtry.
 • Zakažte anonymní příspěvky.
 • Zaveďte autentizaci u registrovaných uživatelů (např. pomocí e-mailu, sms, atd.).
 • V případě jakékoliv výzvy třetí osoby (proto najdete v diskuzích často tlačítko “Nahlásit nezávadný obsah”) odstraňte příspěvky a komentáře bez posuzování jejich protiprávnosti.

Provozovatelé soukromých webových stránek a blogů bez komerčního účelu mohou být bez obav a odpovědnost řešit nemusí.

Článek připravil portál PravoProPodnikatele.cz, který pomáhá online podnikatelům a provozovatelům e-shopů řešit jakékoli právní situace. Rozsáhlé know-how a zkušenosti v oblasti práva a podnikání na internetu vám předává advokátní kancelář Kropáček Legal.

Add a comment

*

Pokud ti článek pomohl, není nic lepšího, než pomoci i dalším :-)


 

Co je StartupHelp

StartupHelp je pomocník pro ty, kteří chtějí začít podnikat nebo už vlastní firmu mají. Otevřeně popisuje, jak vznikaly startupy SportCentral a GMCHelper. Jsou tady zveřejněné interní informace v původní podobě – chyby i úspěchy. StartupHelp je otevřený i dalším lidem, kterým se tato myšlenka líbí a chtěli by psát o svém podnikání nebo nápadech. Přidejte se.

Máte startup?

Pokud máte vlastní startup a chtěli byste o něm psát na StartupHelp, napište na roman@startuphelp.cz.
Jsme na: Twitteru a Facebooku