Musím mít na webu lištu se souhlasem o použití cookies?

Posted by
|

Google zavedl nová pravidla pro provozovatele webových stránek. Musí ale skutečně všichni umístit výzvu pro návštěvníky k souhlasu s používáním cookies?

Během posledních 2 měsíců se velmi rozšířily pop-up okna a lišty s informací o shromažďování cookies. Provozovatelé webových stránek reagovali na stanovený deadline 30. 9. 2015, ve kterém Google vyzval k povinné implementaci souhlasu o užívání cookies.

Pravidla Googlu ale nejsou závazná pro každého provozovatele webových stránek. Situaci navíc komplikuje skutečnost, že evropská legislativa je odlišná od českých předpisů.

Stručně o cookies a ochraně osobních údajů

Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje do počítače uživatele při prohlížení internetových stránek. Cookies shromažďují informace o chování uživatele na internetu, slouží jak pro personalizaci obsahu, tak pro sledování, měření a identifikaci. Cookies nejsou přímo vázány na jméno či e-mailovou adresu, ale mohou obsahovat také přihlašovací údaje a hesla. Protože cookies nejsou nijak zabezpečena, vyvolalo to vzrůstající zájem o legislativní úpravu ochrany osobních údajů.

Evropská a česká právní úprava cookies

Evropská unie přijala v roce 2002 směrnici 2002/58/EC (tzv. „e-PrivacyDirective“), která zakotvuje povinnost provozovatelů webů vyžádat si souhlas uživatele s uložením cookies. EU přikročila k restriktivnějšímu opt-in přístupu, kdy si provozovatel musí vyžádat souhlas od uživatele a až poté mohou být údaje pomocí cookies získávány a zpracovány. Jinými slovy už nestačí uživatele pouze informovat o používání cookies.

Kdo je povinen vyžadovat souhlas s používáním cookies?

Společnost Google zakotvila povinnost k vyžádání souhlasu s používáním cookies pro provozovatele webových stránek, kteří využívají některé z níže uvedených služeb:

  • Google AdSense,
  • DoubleClick for Publishers,
  • DoubleClick Ad Exchange,
  • Google Analytics (Universal Analytics), pouze pokud používáte rozšířené měření (např. socio-demografické údaje) nebo pracujete s remarketingem.

Souhlas uživatele s uložením cookies musí být informovaný a odvolatelný. Uživateli musí být poskytnuta jasná, srozumitelná a úplná informace o zpracování údajů, zejména jeho účelu. Nepostačuje, pokud je informace uživateli dostupná někde na internetových stránkách, kde by si ji musel sám vyhledat. Tato informace musí být poskytnuta přímo. O změně informuje také Úřad pro ochranu osobních údajů.

Česká republika transponovala tuto směrnici do zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Čeští zákonodárci však zvolili přístup opt-out, kdy jsou cookies zíkávány a uchovávány automaticky do té doby, než toto uživatel odmítne.

Naše národní právní úprava se liší od té evropské, neboť v ČR stačí splňovat podmínky opt-out, zatímco v EU je nutné dodržovat opt-in režim. Tato dvojkolejnost vyvolává řadu nedorozumění.

Proč přichází nutný souhlas o cookies až v roce 2015?

Společnost Google chce předejít sporům s Evropskou unií, a proto se rozhodla zavést celoplošná pravidla. Legislativně se ale od roku 2002 na úrovni EU nic nezměnilo (jsou avizované novelizace pro rok 2016). Google stanovil pro provozovatele deadline pro implementaci souhlasu s užíváním cookies do 30.9.2015.

Podle nových Zásad společnosti Google musí provozovatelé webů zobrazit uživatelům z EU určité informace a získat od nich souhlas. Podle právních předpisů EU je toto zveřejnění informací a získání souhlasu povinné.

Nové Zásady společnosti Google uvádějí, že:

  1. musíte vynaložit obchodně přiměřené úsilí k tomu, abyste srozumitelně popsali a získali souhlas se způsobem jakéhokoli shromažďování, sdílení a využití údajů, ke kterým dochází v důsledku používání služeb Google na libovolném webu, v aplikaci, e-mailové zprávě nebo jiné službě.
  2. Musíte vynaložit obchodně přiměřené úsilí k zajištění toho, aby byl koncový uživatel jasně a úplně informován o a souhlasil s ukládáním a používáním souborů cookie nebo jiných informací v jeho zařízení, v němž k těmto činnostem dochází v souvislosti se službou, jíž se tyto zásady týkají.

V České republice řeší problematiku cookies Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). V září 2014 provedl průzkum a testování 50 vybraných internetových adres. Zaměřil se na postupy shromažďování a práci se soubory cookies.

“Jak vyplývá z provedeného testu, plnění povinností ve vztahu k využívání tzv. cookies obecně není mezi českými provozovateli webových stránek na adekvátní úrovni. Standardem je spíše opak, kdy o cookies nejsou dostupné žádné informace, tím méně pak není vymáhán souhlas s jejich využíváním. Některé webové stránky obsahují alespoň informace o využívání cookies. Současný stav v České republice neodpovídá evropské ani české (nedostatečně transponované) právní úpravě, a práva uživatelů internetu tak jsou systematicky narušována. Úřad pro ochranu osobních údajů jako regulátor v oblasti ochrany osobních údajů se bude touto situací zabývat.”

Mgr. František Nonnemann, ředitel odboru analýzy a zpracování informací ve veřejném sektoru Úřadu pro ochranu osobních údajů, Informační buletin 1/2015

Doporučení pro české provozovatele webů

Pokud používáte některé z výše uvedených služeb společnosti Google, doporučujeme informaci se souhlasem s používání cookies na webové stránky umístit.

Pro české provozovatele webů je přitom nutné dodržovat režim opt-in, který stanovila Evropská unie, a to z toho důvodu, že nelze vyloučit, že návštěvníkem vašich internetových stránek nebude osoba z jiného členského státu EU. Pro české návštěvníky webových stránek postačuje dodržování režimu opt-out, avšak protože je internet otevřené médium a vaše webové stránky jsou dostupné také návštěvníkům z jiných států, je nutné dodržovat režim opt-in.

Společnost Google se vyjádřila, že zastaví účty provozovatelům webů, kteří nesplní nové podmínky o souhlasu a používání cookies.

Navštivte oficiální zdroj CookiesChoices, kde Google informuje provozovatele, jak je vhodné vyžádat si od návštěvníků souhlas k používání cookies.

Článek připravil portál PravoProPodnikatele.cz, který pomáhá online podnikatelům a provozovatelům e-shopů řešit jakékoli právní situace. Rozsáhlé know-how a zkušenosti v oblasti práva a podnikání na internetu vám předává advokátní kancelář Kropáček Legal.

Add a comment

*

Pokud ti článek pomohl, není nic lepšího, než pomoci i dalším :-)


 

Co je StartupHelp

StartupHelp je pomocník pro ty, kteří chtějí začít podnikat nebo už vlastní firmu mají. Otevřeně popisuje, jak vznikaly startupy SportCentral a GMCHelper. Jsou tady zveřejněné interní informace v původní podobě – chyby i úspěchy. StartupHelp je otevřený i dalším lidem, kterým se tato myšlenka líbí a chtěli by psát o svém podnikání nebo nápadech. Přidejte se.

Máte startup?

Pokud máte vlastní startup a chtěli byste o něm psát na StartupHelp, napište na roman@startuphelp.cz.
Jsme na: Twitteru a Facebooku